เพื่อการแสดงผลหน้าเว็ป SPVARIETY ที่ถูกต้องท่านควรใช้ IE8 Firefox & Google Chrome

Download Browsing Click Here

This page is optimized for IE8 Firefox & Google Chrome

จริงหรือมั่วนิ่ม 12 มิถุนายน 2553 คาดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ วันตายของโลกใกล้มาถึง

|

วันที่12มิถุนายน2553จะเกิดอะไรขึ้นกะโลกของเรา

ในวันที่ 12 มิถุนายน คศ 2010 จะมีปรากฏการณ์ดาวเคราะห์เรียงตัวกันครั้งใหญ่อีกครั้งหนี่ง เป็นการเรียงตัวกันระหว่าง โลก ดาวพฤหัส และ ดาวยูเรนัส นอกจากนั้น แล้ว ยังมีการเรียงตัวกันระหว่าง โลก พระจันทร์ และ ดวงอาทิตย์ ในเวลาประมาณ 11:30 UTC.
ต่อท้าย #2 11 พ.ค. 2553, 19:22:27
คาดว่าเราะจะเริ่มเห็นเปลวพลังงานขนาดใหญ่ที่ดวงอาทิตย์ในวัน ที่ 10-11 มิถุนายน รวมถีงจำนวนจุดดับบนดวงอาทิตย์จะเพิ่มตัวสูงขี้น เปลวพลังงานี้จะหลุดออกมาในวันที่ 12 มิถุนายน และจะทำให้เกิดแผ่นดินไหวบนโลกตามมาในวันนั้น และส่งผลกระทบต่อเนื่องอีกสองวันหลังจากนั้น
ต่อท้าย #3 11 พ.ค. 2553, 19:26:57
ปรากฏการณ์ครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อโลกโดยตรงในรูปแบบของสภาพอากาศแปรปรวน แผ่นดินไหว หรือ ภูเขาไฟระเบิด ซ๊่งตำแหน่งที่จะเกิดนั้นขี้นอยู่กับช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ปลดปล่อยพลังงานออกมา ซี่งเป็นการยากในตอนนี้ที่จะบอกตำแหน่งอย่างเที่ยงตรงเพราะโลกหมุนรอบตัวเองอยู่ตลอดเวลา เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่พระอาทิตย์ขี้นจะส่งผลกระทบต่อทุกโซนบนโลกในแนวเดียวกันหรือตั้งฉากกับพระอาทิตย์ ถ้าคาดการณ์พี้นที่ผิดพลาดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

พี้นที่ๆจะได้รับผลกระทบนั้นมีหลายพี้นที่ ซี่งถ้าใช้สมมุติฐานว่าเหตุการณ์จะเกิดขี้นครั้งแรกในวันที่ 12 มิถุนายน เวลาประมาณ 11:30 UTC พี่นที่ๆ ได้รับผลกระทบโซนแรกได้แก่ บริเวณเอเซียตะวันออกเฉียงเหนือ ซี่งอาจะเป็นหมู่เกาะสุมาตรา ขนาดของแผ่นดินไหวจะอยู่ระหว่าง 7-8.5 ริตเตอร์ ซี่งอาจจะทำให้เกิดสีนามิตามมาก็เป็นได้ โซนที่สองได้แก่ประเทศในยุโรปแถวอิตาลี สเปน หรือ กรีก ส่วนโซนที่สามได้แก่ประเทศในอ่าวเม็คซิโก หรือทางฝั่งตะวันตกของประเทศอเมริกา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=05e4f8414e607490&pli=1

3 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

12 มิถุนายน 2553 คาดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ (12 พ.ค.53)

ใน วันที่ 12 มิถุนายน คศ 2010 จะ มีปรากฏการณ์ดาวเคราะห์เรียงตัวกันครั้งใหญ่อีกครั้งหนี่ง เป็นการเรียงตัวกันระหว่าง โลก ดาวพฤหัส และ ดาวยูเรนัส นอกจากนั้น แล้ว ยังมีการเรียงตัวกันระหว่าง โลก พระจันทร์ และ ดวงอาทิตย์ ในเวลาประมาณ 11:30 UTC.
การเรียงตัวระหว่าง โลก ดวงจันทร์ และ ดวงอาทิตย์ ในเวลาประมาณ 11:30 UTC ของ วันที่ 12 มิถุนายน คศ 2010
ซี่ งเรารายงานปรากฏการณ์ครั้งนี้มากกว่า 4 สัปดาห์ก่อน เกิดเหตุเพราะเห็นว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะมีความสำคัญมากอันหนี่ง เพราะปฏิกริยาพระอาทิตย์มีแนวโน้มจะสูงขี้นอย่างมากตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม โดยดูจากจำนวนจุดดับบนดวงอาทิตย์และคาดว่าจะสูงสุดในวันที่ 12 มิถุนายน ก่อนที่จะลดลงอีกครั้ง ซี่งเป็นการอ้างอิงจากการคำนวณแรงกระทำจากดาวเคราะห์ที่พี้นผิวของดวง อาทิตย์ซี่งเคยได้นำเสนอก่อนหน้านี้ โดยปฏิกริยาครั้งนี้จะสูงสุดในเวลาประมาณ 23:00 UTC ซี่ งคาดว่าจะทำให้พระอาทิตย์ปลดปล่อยพลังงานขนาดใหญ่ออกมาและส่งผลกระทบต่อ โลก

ตำแหน่งของดาวเคราะห์ในวันที่ 12 มิถุนายน 2553

ประมาณการแรงกระทำ จากดาวเคาระห์ที่พี้นผิวของดวง อาทิตย์ ในเดือน มิถุนายน คศ 2010 ซึ่งสูงสุดในเวลาประมาณ 23:00 UTC


ผลกระทบต่อพระอาทิตย์

ทางผู้จัดทำคาดว่า เราะจะเริ่มเห็นเปลวพลังงานขนาดใหญ่ที่ดวงอาทิตย์ในวัน ที่ 10-11 มิถุนายน รวมถีงจำนวนจุดดับบนดวงอาทิตย์จะเพิ่มตัวสูงขี้น เปลวพลังงานี้จะหลุดออกมาในวันที่ 12 มิถุนายน และจะทำให้เกิดแผ่นดินไหวบนโลกตามมาในวันนั้น และส่งผลกระทบต่อเนื่องอีกสองวันหลังจากนั้น

ผลกระทบต่อโลก
ปรากฏการณ์ ครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อโลกโดยตรงในรูปแบบของสภาพอากาศแปรปรวน แผ่นดินไหว หรือ ภูเขาไฟระเบิด ซึ่งตำแหน่งที่จะเกิดนั้นขี้นอยู่กับช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ปลดปล่อยพลังงาน ออกมา ซี่งเป็นการยากในตอนนี้ที่จะบอกตำแหน่งอย่างเที่ยงตรงเพราะโลกหมุนรอบตัว เองอยู่ตลอดเวลา เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่พระอาทิตย์ขี้นจะส่งผลกระทบต่อทุกโซนบนโลกในแนวเดียว กันหรือตั้งฉากกับพระอาทิตย์ ถ้าคาดการณ์พี้นที่ผิดพลาดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี้นที่ๆจะได้รับผล กระทบนั้นมีหลายพี้นที่ ซี่งถ้าใช้สมมุติฐานว่าเหตุการณ์จะเกิดขี้นครั้งแรกในวันที่ 12 มิถุนายน เวลาประมาณ 11:30 UTC พี่นที่ๆ ได้รับผลกระทบโซนแรกได้แก่ บริเวณเอเซียตะวันออกเฉียงเหนือ ซี่งอาจะเป็นหมู่เกาะสุมาตรา ขนาดของแผ่นดินไหวจะอยู่ระหว่าง 7-8.5 ริตเตอร์ ซี่งอาจจะทำให้เกิดสีนามิตามมาก็เป็นได้ โซนที่สองได้แก่ประเทศในยุโรปแถวอิตาลี สเปน หรือ กรีก ส่วนโซนที่สามได้แก่ประเทศในอ่าวเม็คซิโก หรือทางฝั่งตะวันตกของประเทศอเมริกา

พี้นที่ๆได้รับผลกระทบในเวลาประมาณ 11:30 UTC

ในอีก 11-12 ชั่วโมงต่อมาจะเกิดแผ่นดินไหวอีกครั้ง ซี่งเป็นช่วงที่แรงกระทำสูงสุดซี่งพี้นที่ๆได้รับผลกระทบก็จะเป็นโซนเดิมที่ กล่างข้างต้น ซี่งเหตุการณ์ทั้งสองครั้งนี้อาจจะมีขนาดใหญ่พอๆกันก็เป็นได้

ที่มา : http://www.truth4thai.org/planetaryalignment/June12_10" class="bbc_link new_win" target="_blank">http_xi5v9xix_://www.truth4thai.org/planetaryalignment/June12_10

ข่าวที่เกี่ยว ข้อง

12 มิ.ย. แผ่นดินไหวใหญ่ เคยเกิดแล้ว เมื่อ 113 ปี (12 พ.ค.53)

เรื่องที่ ดร.ก้องภพ อยู่เย็น แนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ ที่รายการทีวีช่อง 3 เอาข่าว ปลุกกระแสตืนตัวต่อโลก อาจเกิดความหวาดกลัว หรือ ก่อให้เกิดการระมัดระวัง

ในวันที่ 12 มิถุนายน คศ 2010 จะมีปรากฏการณ์ดาวเคราะห์เรียงตัวกันครั้งใหญ่อีกครั้งหนี่ง เป็นการเรียงตัวกันระหว่าง โลก ดาวพฤหัส และ ดาวยูเรนัส นอกจากนั้น แล้ว ยังมีการเรียงตัวกันระหว่าง โลก พระจันทร์ และ ดวงอาทิตย์ ในเวลาประมาณ 11:30 UTC.
คาดว่าเราะจะเริ่มเห็น เปลวพลังงานขนาดใหญ่ที่ดวงอาทิตย์ในวัน ที่ 10-11 มิถุนายน รวมถีงจำนวนจุดดับบนดวงอาทิตย์จะเพิ่มตัวสูงขี้น เปลวพลังงานี้จะหลุดออกมาในวันที่ 12 มิถุนายน และจะทำให้เกิดแผ่นดินไหวบนโลกตามมาในวันนั้น และส่งผลกระทบต่อเนื่องอีกสองวันหลังจากนั้น
ปรากฏการณ์ครั้งนี้จะ ส่งผลกระทบต่อโลกโดยตรงในรูปแบบของสภาพอากาศแปรปรวน แผ่นดินไหว หรือ ภูเขาไฟระเบิด ซึ่งตำแหน่งที่จะเกิดนั้นขี้นอยู่กับช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ปลดปล่อยพลังงาน ออกมา ซี่งเป็นการยากในตอนนี้ที่จะบอกตำแหน่งอย่างเที่ยงตรงเพราะโลกหมุนรอบตัว เองอยู่ตลอดเวลา เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่พระอาทิตย์ขี้นจะส่งผลกระทบต่อทุกโซนบนโลกในแนวเดียว กันหรือตั้งฉากกับพระอาทิตย์ ถ้าคาดการณ์พี้นที่ผิดพลาดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ที่นี้ด้วย
พี้นที่ๆจะได้รับผล กระทบนั้นมีหลายพี้นที่ ซี่งถ้าใช้สมมุติฐานว่าเหตุการณ์จะเกิดขี้นครั้งแรกในวันที่ 12 มิถุนายน เวลาประมาณ 11:30 UTC พี่นที่ๆ ได้รับผลกระทบโซนแรกได้แก่ บริเวณเอเซียตะวันออกเฉียงเหนือ ซี่งอาจะเป็นหมู่เกาะสุมาตรา ขนาดของแผ่นดินไหวจะอยู่ระหว่าง 7-8.5 ริตเตอร์ ซี่งอาจจะทำให้เกิดสีนามิตามมาก็เป็นได้ โซนที่สองได้แก่ประเทศในยุโรปแถวอิตาลี สเปน หรือ กรีก ส่วนโซนที่สามได้แก่ประเทศในอ่าวเม็คซิโก หรือทางฝั่งตะวันตกของประเทศอเมริกา
นอกจากนั้นการเกิดปราก ฎการณ์แผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นแทบทุกเดือน และจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอยู่ในระหว่าง 7-9 ริ ตเตอร์ จนถึงปี 2013 (ถ้าเป็นไปอย่างที่นักวิทยา ศาสตร์คาดการณ์)
ที่มา : http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=05e4f8414e607490" class="bbc_link new_win" target="_blank">http_xi5v9xix_://guru.google.co.th/guru/thread?tid=05e4f8414e607490

สรุป : วันที่ 12 มิถุนายน 2553 มีการเรียงตัวระหว่าง โลก ดวงจันทร์ และ ดวงอาทิตย์ ในเวลาประมาณ 11:30 คาดว่าจะทำให้พระอาทิตย์ปลดปล่อยพลังงานขนาดใหญ่ออกมาและ ส่งผลกระทบต่อ โลกเกิดเหตุการณ์สภาพอากาศแปรปรวน แผ่นดินไหว หรือ ภูเขาไฟระเบิด หลายพื้นที่ทั่วโลก โดยเฉพาะเอเชีย ตะวันออกเฉียงเหนือคำถามคำตอบจากข่าว

1. คำถาม : วัน ที่ 12 มิถุนายน คศ 2010 จะมีเหตุการณ์ใดทางดาราศาสตร์

คำตอบ : มีการ เรียงตัวกันระหว่าง โลก ดาวพฤหัส และ ดาวยูเรนัส และมีการเรียงตัวกันระหว่าง โลก พระจันทร์ และ ดวงอาทิตย์

2. คำถาม : ผลกระทบที่นักดาราศาสตร์คาดว่าจะเกิดขึ้น

คำตอบ : ทำ ให้พระอาทิตย์ปลดปล่อยพลังงานขนาดใหญ่ออกมาและส่งผลกระทบต่อ โลกเกิดเหตุการณ์สภาพอากาศแปรปรวน แผ่นดินไหว หรือ ภูเขาไฟระเบิด โดยเฉพาะเอเชีย ตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอบคุณอีกที http://www.sobkroo.com/detail_room_index.php?nid=2167" class="bbc_link new_win" target="_blank">http_xi5v9xix_://www.sobkroo.com/detail_room_index.php?nid=2167
http://teenthai.changsunha.com/index.php?topic=114.0


เศร้าไหมนอกจาก 2012 แล้วยังมี 2010 อีกรอบ เอาเข้าไป

search

search this site the web
search engine by freefind

ฝากไฟล์

YOUR IP