เพื่อการแสดงผลหน้าเว็ป SPVARIETY ที่ถูกต้องท่านควรใช้ IE8 Firefox & Google Chrome

Download Browsing Click Here

This page is optimized for IE8 Firefox & Google Chrome

ดูทีวีออนไลน์ ฟรีๆ

|

ท่านสามารถคลิกที่หัวข้อ เพื่อทำการเลือกดูช่องสัญญาณรายการได้
ดูบอลฟรี โทรภาพ ดูทีวีออนไลน์ :: ดูโทรทัศน์ ทุกช่อง ฟรี !!! ฟรี !!! ฟรี !!! ESPN Sports Concert วงนมข้นหวาน มอ.ปัตตานี My Concert Nomkhonwan Live in PSU - Click here for more amazing videos and watch TV. Online Magic Matches Magic Matches - Watch more amazing videos here Orange Flames Orange Flames - Watch more funny videos here

ดูบอลจาก Ustream 1 ( Click Here )ดูบอลจาก Justin TV 17( Click Here )


Forex2u Forex Strategy On Successful Forex Trading By Forex2u.com, Thu Dec 8th The essence of the FX2u Forex strategy is that it does not haveany Forex trading system but could forecast the market trendaccurately. Every set of Forex trading system available has itsdisadvantages. The market trend could not be forecasted. If themarket could be forecasted, by depending on the RSI, PAR, MOManalysis techniques and some other theories, Forex traders couldeasily make a fortune. Many Forex traders could not obtain the anticipated outcome byusing these analysis tools, and suffer huge losses. The mainreason is relying on some imperfect tools to forecast theunpredictable market trend is just a waste of effort. Thereforethe FX2u Forex strategy spirit is to abolish the entiresubjective analysis tool. To survive in the market is to follow the market trend,following the market trend is the essence of the FX2u Forexstrategy. By using the opposite theory to enter the market, willonly lead to lost. The reason is that if the market rises, itmay continue to rise. If the market drops, it may continue todrop. No one is able to forecast when the market trend willstop. By following the market trend, the market risk could be reduceto the lowest, the FX2u Forex strategy will advance thefollowing the ten principles: fully understand the how market function and the market trend,else don�t trade After entering the market, the Forex trader MUST immediately puta market stop. If the stop order has been hit it MUST be executed immediately,NEVER make changes by lowering the stop order price. If the forecast is wrong, Forex traders should leave the marketimmediately, then analyze again. Forex traders should admit mistakes, do not continuously makemistakes. All analysis tools are imperfect, mistakes could always occur. If the market rises Forex traders should buy, if the marketdrops Forex traders should sell, always follow the market trend. Forex traders should not forecast the market price because suchforecast will not be as easy as forecasting the market trend. If the forecast is wrong, once the loss reach 10%, Forex tradersmust stop loss immediately, do not let it surpasses 10%,otherwise it would be difficult to recoup the capital again.aLvinHan is the editor of www.forex2u.com http://www.forex2u.com/fx2u-forex-strategy.html

7 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

找MMS的 直接串流
我試過大愛很順 TVBS新聞台可進但會跳出或綠頻
http://qik.com/couldvbb

有些可

CCTV-1綜合
mms://cctv.wm.llnwd.net/cctv_live_cctv1
CCTV-2財經
mms://cctv.wm.llnwd.net/cctv_live_cctv2
CCTV-3文藝
mms://cctv.wm.llnwd.net/cctv_live_cctv3
CCTV-4國際
mms://cctv.wm.llnwd.net/cctv_live_cctv4
CCTV-4亞洲
mms://cctv.wm.llnwd.net/cctv_live_cctv4_eu
CCTV-4美洲
mms://cctv.wm.llnwd.net/cctv_live_cctv4_us
CCTV-5體育
mms://cctv.wm.llnwd.net/cctv_live_cctv5
CCTV-6電影
mms://cctv.wm.llnwd.net/cctv_live_cctv6
CCTV-7軍事
mms://cctv.wm.llnwd.net/cctv_live_cctv7
CCTV-8電視劇
mms://cctv.wm.llnwd.net/cctv_live_cctv8
CCTV-9英語
mms://cctv.wm.llnwd.net/cctv_live_cctv9
CCTV-10科教
mms://cctv.wm.llnwd.net/cctv_live_cctv10
CCTV-11戲曲
mms://cctv.wm.llnwd.net/cctv_live_cctv11
CCTV-12法制
mms://cctv.wm.llnwd.net/cctv_live_cctv12
CCTV-新聞
mms://cctv.wm.llnwd.net/cctv_live_cctvnews
CCTV-少兒
mms://cctv.wm.llnwd.net/cctv_live_cctvyoung
CCTV-音樂
mms://cctv.wm.llnwd.net/cctv_live_cctvmusic
CCTV-西語
mms://cctv.wm.llnwd.net/cctv_live_cctv-e
CCTV-法語
mms://cctv.wm.llnwd.net/cctv_live_cctv-f
CCTV-阿拉伯語
mms://cctv.wm.llnwd.net/cctv_live_cctv-a
CCTV-俄語
mms://cctv.wm.llnwd.net/cctv_live_cctv-ru-380
CCTV-俄語藍光
mms://cctv.wm.llnwd.net/cctv_live_cctv-ru
CCTV-高清頻道
mms://cctv.wm.llnwd.net/cctv_live_cctvhd

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

鳳凰中文
mms://61.177.180.179/phoenixnews
鳳凰資訊
mms://61.177.180.179/phoenix
星空衛視
mms://61.177.180.179/star
東森電影
mms://61.177.180.179/dsfilm
龍翔電影台
mms://61.177.180.179/longxiang
AXN電影台
mms://61.177.180.179/axn
HBO家庭影院
mms://61.177.180.179/hbo
好萊塢電影台
mms://61.177.180.179/hollywood
Channel[V]
mms://61.177.180.179/channelv
Discovery探索頻道
mms://61.177.180.179/discovery
國家地理
mms://61.177.180.179/national
MTV中國
mms://61.177.180.179/mtv
東森幼幼台
mms://61.177.180.179/yoyo
法國時尚
mms://61.177.180.179/fashiontv
東風衛視
mms://61.177.180.179/asiaplus
陽光衛視
mms://61.177.180.179/sun
澳亞衛視
mms://61.177.180.179/aoya
CCTV-1
mms://61.177.180.179/cctv1
CCTV-2
mms://61.177.180.179/cctv2
CCTV-5
mms://61.177.180.179/cctv5
CCTV-新聞
mms://61.177.180.179/cctvnews

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

鳳凰資訊
mms://211.144.68.181:15900/01
上海體育
mms://211.144.68.181:15900/02
Discovery探索頻道
mms://211.144.68.181:15900/03
東風衛視
mms://211.144.68.181:15900/04
東森綜合
mms://211.144.68.181:15900/05
ESPN
mms://211.144.68.181:15900/06
中天娛樂
mms://211.144.68.181:15900/07
中天綜合
mms://211.144.68.181:15900/08
星空電影
mms://211.144.68.181:15900/09
三立國際
mms://211.144.68.181:15900/10
鳳凰中文
mms://211.144.68.181:15900/11
東森戲劇
mms://211.144.68.181:15900/12
Channel[V]
mms://211.144.68.181:15900/13
TV5MONDE
mms://211.144.68.181:15900/14
TVB8
mms://211.144.68.181:15900/15
華娛衛視
mms://211.144.68.181:15900/16
TVB星河
mms://211.144.68.181:15900/17
TVBS新聞台
mms://211.144.68.181:15900/18
CCTV-5
mms://211.144.68.181:15900/19

大愛電視
mms://wmslive.media.hinet.net/Weblive_DaaiTV_1200


Bloomberg彭博財經
mms://wmslive.media.hinet.net/Weblive_Bloomberg_600
mms://wmslive.media.hinet.net/Weblive_Bloomberg_1200

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

CCTV-1
mms://218.106.96.24/cctv1
CCTV-2
mms://218.106.96.24/cctv2
CCTV-3
mms://218.106.96.24/cctv3
CCTV-5
mms://218.106.96.24/cctv5
鳳凰衛視
mms://218.106.96.24/fhws
鳳凰資訊
mms://218.106.96.24/fhzx
湖南衛視
mms://218.106.96.24/xkws
[V]音樂台
mms://218.106.96.24/channelv


鳳凰資訊
mms://222.77.190.24:9090/fhzx
鳳凰中文
mms://222.77.190.24:9090/fhzw
華娛衛視
mms://222.77.190.24:9090/hyws
星空衛視
mms://222.77.190.24:9090/xkws
陽光衛視
mms://222.77.190.24:9090/ygws
Channel[V]
mms://222.77.190.24:9090/ChannelV
香港新知台
mms://222.77.190.24:9090/xzt
東風衛視
mms://222.77.190.24:9090/dfws
湖南衛視
mms://222.77.190.24:9090/hnws
廣東衛視
mms://222.77.190.24:9090/gdws
CCTV-4
mms://222.77.190.24:9090/cctv1
CCTV-5
mms://222.77.190.24:9090/cctv5
CCTV-9
mms://222.77.190.24:9090/cctv9


上海體育
mms://webstv5.bbtv.cn/webstv5
東方電影
mms://webdfdy.bbtv.cn/webdfdy
上海電視劇
mms://webdsj.bbtv.cn/webdsj
炫動卡通
mms://webxdkt.bbtv.cn/webxdkt
第一財經
mms://webCBN.bbtv.cn/webCBN
生活時尚
mms://webshss.bbtv.cn/webshss
新聞綜合
mms://webxwzh.bbtv.cn/webxwzh
ICS外語
mms://webmusic.bbtv.cn/webmusic
紀實頻道
mms://webjs.bbtv.cn/webjs
娛樂頻道
mms://webxwyl.bbtv.cn/webxwyl
哈哈少兒
mms://webdfchild.bbtv.cn/webdfchild
戲劇頻道
mms://webxj.bbtv.cn/webxj
藝術人文
mms://webwy.bbtv.cn/webwy

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

重慶衛視
mms://v1.cbg.cn/cqws
重慶都市
mms://v1.cbg.cn/cqds
重慶時尚
mms://v1.cbg.cn/cqss
重慶國際
mms://v1.cbg.cn/cqgj
重慶科教
mms://v1.cbg.cn/cqkj
重慶新財經
mms://v1.cbg.cn/gzcp
重慶汽摩
mms://v1.cbg.cn/qmpd
重慶魅力時裝
mms://v1.cbg.cn/mlsz


杭州綜合
mms://vod.hcrt.cn/hztv1
杭州西湖明珠
mms://vod.hcrt.cn/hztv2
杭州生活
mms://vod.hcrt.cn/hztv3
杭州影視
mms://vod.hcrt.cn/hztv4
杭州少兒
mms://vod.hcrt.cn/hztv5
杭州導視
mms://vod.hcrt.cn/dspd
杭州房產
mms://vod.hcrt.cn/fangchanTV
杭州移動電視
mms://vod.hcrt.cn/mobiletv


南京新聞綜合
mms://218.94.122.203/njtvxw
南京教科
mms://218.94.122.203/njtvjk
南京影視
mms://218.94.122.203/njtvys
南京生活
mms://218.94.122.203/njtvsh
南京娛樂
mms://218.94.122.203/njtvyl
南京18頻道
mms://218.94.122.203/njtv18
南京信息
mms://218.94.122.203/njtvxx
南京少兒
mms://218.94.122.203/njtvse


河北衛視
mms://mms.hebtv.com/tv1
河北經濟
mms://mms.hebtv.com/tv2
河北都市
mms://mms.hebtv.com/tv3
河北影視
mms://mms.hebtv.com/tv4
河北少兒科教
mms://mms.hebtv.com/tv5
河北公共
mms://mms.hebtv.com/tv6
河北農民
mms://mms.hebtv.com/tv7

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

湖北衛視
mms://vod.hbtv.com.cn/hubeiweishi
湖北綜合
mms://vod.hbtv.com.cn/hubeizonghe
湖北經視
mms://vod.hbtv.com.cn/hubeijinshi
湖北都市
mms://vod.hbtv.com.cn/hubeidushi
湖北影視
mms://vod.hbtv.com.cn/hubeiyingshi
湖北體育
mms://vod.hbtv.com.cn/hubeitiyu
湖北教育
mms://vod.hbtv.com.cn/hubeijiaoyu
湖北公共
mms://vod.hbtv.com.cn/hubeigonggong
湖北孕育指南
mms://vod.hbtv.com.cn/hubeishuzhi
湖北城市電視
mms://vod.hbtv.com.cn/chengshidianshi

江西衛視
mms://tv.jxgdw.com/jxtv1
江西都市
mms://tv.jxgdw.com/jxtv2
江西經濟
mms://tv.jxgdw.com/jxtv3
江西影視
mms://tv.jxgdw.com/jxtv4
江西公共
mms://tv.jxgdw.com/jxtv5
江西電視指南
mms://tv.jxgdw.com/jswtvzn
江西炫彩TV6
mms://tv.jxgdw.com/jxtv6
江西教育
mms://tv.jxgdw.com/jxjy
江西傳媒移動
mms://movie.jxgdw.com/cmyd


雲南衛視
mms://220.163.101.183/yntv-1.wmv
雲南都市
mms://220.163.101.183/yntv-2.wmv
雲南娛樂
mms://220.163.101.183/yntv-3.wmv
雲南少兒
mms://220.163.101.183/yntv-4.wmv
雲南公共
mms://220.163.101.183/yntv-6.wmv華數精彩 mms://218.108.231.3:554/hsds
華數交通 mms://218.108.231.3:554/hsjt
華數氣象 mms://218.108.231.3:554/cctv11

杭州綜合 mms://218.108.231.3:554/htv1
杭州西湖明珠 mms://218.108.231.3:554/htv2
杭州生活 mms://218.108.231.3:554/htv3
杭州影視 mms://218.108.231.3:554/htv4
杭州少兒 mms://218.108.231.3:554/htv5

浙江衛視 mms://218.108.231.3:554/ztv1
浙江錢江都市 mms://218.108.231.3:554/ztv2
浙江經視 mms://218.108.231.3:554/ztv3
浙江教育科技 mms://218.108.231.3:554/ztv4
浙江影視娛樂 mms://218.108.231.3:554/ztv5
浙江民生休閒 mms://218.108.231.3:554/ztv6
浙江少兒 mms://218.108.231.3:554/ztv8

東方衛視 mms://218.108.231.3:554/stv
上視新聞綜合 mms://218.108.231.3:554/stv1
第一財經 mms://218.108.231.3:554/stv2
上視體育 mms://218.108.231.3:554/stv3
上視ICS mms://218.108.231.3:554/stv4
上視藝術人文 mms://218.108.231.3:554/stv5
上視生活時尚 mms://218.108.231.3:554/stv6
上視娛樂 mms://218.108.231.3:554/stv7
上視電視劇 mms://218.108.231.3:554/stv8

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

湖南衛視 mms://218.108.231.3:554/hntv1
江蘇衛視 mms://218.108.231.3:554/jstv1
東方衛視 mms://218.108.231.3:554/hbtv1

CCTV-1綜合 mms://218.108.231.3:554/cctv1
CCTV-2經濟 mms://218.108.231.3:554/cctv2
CCTV-3綜藝 mms://218.108.231.3:554/cctv3
CCTV-4國際 mms://218.108.231.3:554/cctv4
CCTV-5體育 mms://218.108.231.3:554/cctv5
CCTV-6電影 mms://218.108.231.3:554/cctv6
CCTV-7農業 mms://218.108.231.3:554/lytv1
CCTV-8電視劇 mms://218.108.231.3:554/cctv8
CCTV-9英語 mms://218.108.231.3:554/cctv9
CCTV-10科教 mms://218.108.231.3:554/cctv10
CCTV-12法制 mms://218.108.231.3:554/dntv1
CCTV-新聞 mms://218.108.231.3:554/cctvxw

鳳凰中文 mms://218.108.231.3:554/ptv1
鳳凰資訊 mms://218.108.231.3:554/ptv2
風雲足球 mms://218.108.231.3:554/hytv1
第一劇場 mms://218.108.231.3:554/gdtv1
風雲音樂 mms://218.108.231.3:554/sdtv1
國家地理 mms://218.108.231.3:554/ngtv1
衛視西片 mms://218.108.231.3:554/smtv1
星空衛視 mms://218.108.231.3:554/skytv1
Channel[V] mms://218.108.231.3:554/channel1
衛視體育台灣 mms://218.108.231.3:554/suntv1

search

search this site the web
search engine by freefind

ฝากไฟล์

YOUR IP