เพื่อการแสดงผลหน้าเว็ป SPVARIETY ที่ถูกต้องท่านควรใช้ IE8 Firefox & Google Chrome

Download Browsing Click Here

This page is optimized for IE8 Firefox & Google Chrome

พบปลาตัวที่เล็กที่สุด

|


นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบปลาตัวเล็กที่สุดเท่าที่บันทึกได้ ในหนองน้ำถ่านหินของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซีย เป็นปลาในจีนัส Paedocypris ที่โตเต็มที่แล้วมีความยาวแค่ 7.9 มิลลิเมตร (0.3 นิ้ว) นักวิจัยได้เขียนในวารสารที่ตีพิมพ์โดย UK's Royal Society

แต่พวกเขาเตือนว่าโอกาสในระยะยาวของปลาพวกนี้ไม่ค่อยดีนัก เพราะมีการทำลายหนองน้ำเหล่านี้อย่างรวดเร็วในอินโดนีเซีย

ปลาเหล่านี้ได้ถูกนำมาทดสอบให้มีชีวิตอยู่ในสภาพความเป็นอยู่ที่แย่ คือ ในบ่อที่มีน้ำเป็นกรดในหนองน้ำในป่าเขตร้อน อาหารหายาก แต่ปลา Paedocypris ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าปลาอื่นๆ โดยมีความยาวเพียงไม่มีมิลลิเมตร สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยใช้ร่างเล็กๆ ของมันจับกินแพลงค์ตอนใกล้ๆ กับก้นบ่อ

เพื่อที่จะรักษาขนาดของมันให้เล็ก มันได้ละทิ้งคุณสมบัติของตัวเต็มวัยหลายๆ อย่างไป (คุณสมบัติเฉพาะมีอยู่ในชื่อของมัน) ตัวอย่างเช่น สมองของมันไม่มีกระดูกปกป้อง และตัวเมียก็มีที่ว่างในการเก็บไข่เพียงเล็กน้อย ตัวผู้ก็มีความสามารถในการผสมพันธุ์ทีละตัวเท่านั้น

การที่มันตัวเล็กมาก ทำให้มันสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในสภาวะที่แห้งแล้งมาก โดยการหาที่อาศัยอยู่ในหลุมโคลนอันสุดท้ายของหนองน้ำ แต่ตอนนี้มันกำลังถูกคุกคามโดยมนุษย์

การทำลายป่าอย่างกว้างขวางขึ้น จะทำลายหนองน้ำถ่านหินสำหรับการเพาะปลูกต้นปาล์ม และการที่มีไฟป่าอย่างต่อเนื่องทำให้ที่อยู่อาศัยของพวกมันถูกทำลายไป
นักวิทยาศาสตร์อาจได้ค้นพบปลา Paedocypris เพียงในเวลานี้ แต่สิ่งมีชีวิตเล็กๆ หลายชนิดที่เกี่ยวข้องอาจสูญพันธุ์ไปแล้วก็ได้

ที่มา http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4645708.stm

0 ความคิดเห็น:

search

search this site the web
search engine by freefind

ฝากไฟล์

YOUR IP