เพื่อการแสดงผลหน้าเว็ป SPVARIETY ที่ถูกต้องท่านควรใช้ IE8 Firefox & Google Chrome

Download Browsing Click Here

This page is optimized for IE8 Firefox & Google Chrome

1 VARIETY สดสยอง LIVE SHOCK (Live) 22.00-23.00

|


Tags : วันพุธ 22.00-23.00 สดสยอง LIVE SHOCK (Live)

ฟังรายการ Big Shock Online ป๋อง แอนด์เดอะแก็งค์ ( GANG กัดมัน ) คลิกที่นี่

ฟังรายการ เดอะช็อค เอฟเอ็ม The Shock Fm Online ครับ ฟังทุก วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 24.30 - 03.30 คลิกที่นี่

รับชมช่องรายการ มิติ 4 (MITI4) คลิกที่นี่

ฟังคลื่นวิทยุ ยอดนิยมทั้งหมด คลิกที่นี่
5 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

http://tiny.cc/eQqqj ตัวอย่างดูรายการสดสยอง Live Shock ย้อนหลังจ้า

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

วันจันทร์ เดือน กุมภาพันธ์ 2553
00.00-01.00 Honda let's have fun ( Rerun )
01.00-01.30 Adventure 1 ( Rerun )
01.30-02.00 กิน เที่ยว เปรี้ยว ซ่า ( Rerun )
02.00-02.30 Living Extra Odinary ( Rerun )
02.30-03.30 MEMO
03.30-04.00 Music warm white
04.00-06.00 Movie
06.00-06.30 การ์ตูน บุญโต Master
06.30-07.00 KIDS DEE
07.00-07.30 Yoga For All
08.03-10.00 Movie
10.00-11.00 ยิ่งศักดิ์ ออน คุ๊กกิ้ง ( Rerun )
11.00-11.30 Martin Yan's Hidden China ( Master )
11.30-12.00 Return To River Cottage ( Master )
12.00-13.00 ครัวกันเอง ( Master )
13.00-13.30 Go Away R
13.30-14.00 Adventure 1 ( Rerun )
14.00-15.30 Movie
15.30-16.00 Fly My Sky ( Rerun )
16.00-17.00 Restauran Make Over
17.00-17.03 Inside variety ( Master )
17.03-18.00 Yoga For All
18.00-19.00 Music Non Stop สากล
19.00-20.00 Honda let's have fun ( LIVE )
20.00-21.00 Film Variety ( Rerun )
21.00-22.00 เพลงสากล
22.00-22.30 กิน เที่ยว เปรี้ยว ซ่า ( Rerun )
22.30-23.00 Living Extra Odinary ( Rerun )
23.00-23.03 Inside variety ( Rerun )
23.03-23.30 Music Revival ( Rerun )

วันอังคาร เดือน กุมภาพันธ์ 2553
00.00-01.00 Honda let's have fun ( Rerun )
01.00-01.30 กิน เที่ยว เปรี้ยว ซ่า ( Rerun )
01.30-02.30 Music Revival ( Rerun )
02.30-03.30 Living Extra Odinary ( Rerun )
02.30-03.30 MEMO
03.30-04.00 Music warm white
04.00-06.00 Movie
06.00-06.30 การ์ตูน บุญโต Master
06.30-07.00 KIDS DEE
07.00-08.00 Yoga For All
08.00-08.03 Inside variety ( Rerun )
08.03-10.00 Movie
10.00-11.00 LIVE SHOCK ( Rerun )
11.00-11.30 Joumey Hokkaldo ( Master )
11.30-12.00 Just Dessert ( Master )
12.00-12.30 Tri Goal ( Rerun )
12.30-13.00 Her world ( Rerun )
13.00-14.00 Film Variety ( Rerun )
14.00-15.30 Movie
15.30-16.00 Martin Yan's Hidden China ( Rerun )
16.00-16.30 Fly My Sky ( Rerun )
16.30-17.00 Return To River Cottage ( Rerun )
17.00-17.03 Inside variety ( Master )
17.03-18.00 Yoga For All
18.00-19.00 Music Non Stop สากล
19.00-20.00 Honda let's have fun ( LIVE )
20.00-20.30 Tri Goal ( Master )
20.30-21.00 The Adventure ( Master )
21.00-22.00 เพลงสากล
22.00-23.00 Bedtime Stories (Live)
23.00-23.03 Inside variety ( Rerun )
23.03-23.30 ครัวกันเอง ( Rerun )

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

วันพุธ เดือน กุมภาพันธ์ 2553
00.00-01.00 Honda let's have fun ( Rerun )
01.00-01.30 Adventure 1 ( Rerun )
01.30-02.00 กิน เที่ยว เปรี้ยว ซ่า ( R )
02.00-02.30 Living Extra Odinary ( R )
02.30-03.30 MEMO
03.30-04.00 Music warm white
04.00-06.00 Movie
06.00-06.30 การ์ตูน บุญโต Master
06.30-07.00 KIDS DEE
07.00-08.00 Yoga For All
08.00-08.03 Inside variety ( Rerun )
08.03-10.00 Movie
10.00-11.00 ครัวกันเอง ( Rerun )
11.00-12.00 The F Word ( Master )
12.00-12.30 กิน เที่ยว เปรี้ยว ซ่า ( Rerun )
12.30-13.30 Bedtime Stories ( Rerun )
13.30-14.00 Her world ( Rerun )
14.00-15.30 Movie
15.30-16.00 Adventure 1 ( Rerun )
16.00-16.30 Joumey Hokkaldo ( Rerun )
16.30-17.00 Just Dessert ( Rerun )
17.00-17.03 Inside variety ( Master )
17.03-18.00 Yoga For All
18.00-19.00 Music Non Stop สากล
19.00-20.00 Honda let's have fun ( LIVE )
20.00-21.00 ยิ่งศักดิ์ ออน คุ๊กกิ้ง ( Rerun )
21.00-22.00 เพลงสากล
22.00-23.00 LIVE SHOCK (Live)
23.00-23.03 Inside variety ( Rerun )
23.03-23.30 Fly My Sky ( Rerun )
23.30-24.00 Living Extra Odinary ( Rerun )

วันพฤหัสบดี เดือน กุมภาพันธ์ 2553
00.00-01.00 Honda let's have fun ( Rerun )
01.00-02.00 ครัวกันเอง ( Rerun )
02.00-02.30 Living Extra Odinary ( Rerun )
02.30-03.30 MEMO
03.30-04.00 Music warm white
04.00-06.00 Movie
06.00-06.30 การ์ตูน บุญโต Master
06.30-07.00 KIDS DEE
07.00-08.00 Yoga For All
08.00-08.03 Inside variety ( Rerun )
08.03-10.00 Movie
10.00-11.00 Her world ( Rerun )
10.00-10.30 Her world ( Rerun )
10.30-11.00 Tri Goal ( Rerun )
11.00-11.30 Fly My Sky ( Rerun )
11.30-12.00 The Naked Chef 2 ( Master )
12.00-12.30 Chef In Black ( Master )
12.30-13.00 The Adventure ( Rerun )
13.00-14.00 ยิ่งศักดิ์ ออน คุ๊กกิ้ง ( R )
14.00-15.30 Movie
15.30-16.00 กิน เที่ยว เปรี้ยว ซ่า (R)
16.00-17.00 The F Word ( Rerun )
17.00-17.03 Inside variety ( Master )
17.03-18.00 Yoga For All
18.00-19.00 Music Non Stop สากล
19.00-20.00 Honda let's have fun ( LIVE )
20.00-21.00 Bedtime Stories ( R )
21.00-22.00 เพลงสากล
22.00-23.00 Film Variety (Live)
23.00-23.03 Inside variety ( Rerun )
23.03-24.00 LIVE SHOCK ( Rerun )

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

วันศุกร์ เดือน กุมภาพันธ์ 2553
00.00-01.00 Honda let's have fun ( Rerun )
01.00-02.00 ยิ่งศักดิ์ ออน คุ๊กกิ้ง ( R )
02.00-02.30 Fly My Sky ( Rerun )
02.30-03.30 MEMO
03.30-04.00 Music warm white
04.00-06.00 Movie
06.00-06.30 การ์ตูน บุญโต Master
06.30-07.00 KIDS DEE
70.00-08.00 Yoga For All
08.00-08.03 Inside variety ( Rerun )
08.03-10.00 Movie
10.00-10.30 The Adventure ( Rerun )
10.30-11.00 Her world ( Rerun )
11.00-11.30 Chef At Home 3 ( Master )
11.30-12.00 Sugar ( Master )
12.00-13.00 Bedtime Stories ( Rerun )
13.00-14.00 Music Revival ( Rerun )
14.00-15.30 Movie
16.00-16.30 The Naked Chef 2 ( Rerun )
16.30-17.00 Chef In Black ( Rerun )
17.00-17.03 Inside variety ( Master )
17.03-18.00 Yoga For All
18.00-19.00 Music Non Stop สากล
19.00-20.00 Honda let's have fun ( LIVE )
20.00-20.30 กิน เที่ยว เปรี้ยว ซ่า ( Master )
20.30-21.00 Tri Goal ( Rerun )
21.00-22.00 เพลงสากล
22.00-23.00 ครัวกันเอง ( Rerun )
23.00-23.03 Inside variety ( Rerun )
23.03-24.00 Film Variety ( Rerun )

วันเสาร์ เดือน กุมภาพันธ์ 2553
00.00-01.00 Bedtime Stories ( Rerun )
01.00-01.30 Tri Goal ( Rerun )
01.30-02.00 กิน เที่ยว เปรี้ยว ซ่า ( Rerun )
02.00-02.30 Living Extra Odinary ( Rerun )
02.30-03.30 MEMO
03.30-04.00 Music warm white
04.00-06.00 Movie weekend
06.00-06.30 การ์ตูน บุญโต ( Master )
06.30-07.00 KIDS DEE
07.00-09.00 Movie weekend
09.00-09.30 Fly My Sky ( Rerun )
09.30-10.00 The Adventure ( Rerun )
10.00-11.00 Jukebox Request ( Master )
11.00-11.30 The Heat With Mark McEwan ( Master )
11.30-12.00 New Scandinavian Cooking ( Master )
12.00-13.00 ครัวกันเอง ( Rerun )
13.00-14.00 ยิ่งศักดิ์ ออน คุ๊กกิ้ง ( M )
14.00-14.30 Her world ( Rerun )
14.30-15.30 Jukebox Request ( Rerun )
15.30-16.00 Tri Goal ( Rerun )
16.00-16.30 Chef At Home 3 ( Rerun )
16.30-17.00 Sugar ( Rerun )
17.00-18.00 Yoga For All
18.00-19.00 Music Non Stop สากล
19.00-19.30 The Adventure ( Rerun )
19.30-20.00 Her world ( Master )
20.00-20.30 กิน เที่ยว เปรี้ยว ซ่า ( Rerun )
20.30-21.00 Living Extra Odinary ( Master )
21.00-22.00 เพลงสากล
22.00-23.00 Film Variety ( Rerun )
23.00-24.00 ครัวกันเอง ( Rerun )

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

วันอาทิตย์ เดือน กุมภาพันธ์ 2553
00.00-01.00 ยิ่งศักดิ์ ออน คุ๊กกิ้ง ( R )
01.00-01.30 Living Extra Odinary ( Rerun )
01.30-02.00 Tri Goal ( Rerun )
02.00-02.30 Fly My Sky ( Rerun )
02.30-03.30 MEMO
03.30-04.00 Music warm white
04.00-06.00 Movie weekend
06.00-06.30 การ์ตูน บุญโต Master
06.30-07.00 KIDS DEE
07.00-09.00 Movie weekend
09.00-09.30 Tri Goal ( Rerun )
09.30-10.00 กิน เที่ยว เปรี้ยว ซ่า ( Rerun )
10.00-11.00 ครัวกันเอง ( Rerun )
11.00-12.00 Restauran Make Over ( Master )
12.00-13.00 Music Revival ( Master )
13.00-14.00 Film Variety ( Rerun )
14.00-14.30 Fly My Sky ( Rerun )
14.30-15.00 Her world ( Rerun )
15.00-16.00 Jukebox Request ( Rerun )
16.00-16.30 The Heat With Mark McEwan ( Rerun )
16.30-17.00 New Scandinavian Cooking ( Rerun )
17.00-18.00 Yoga For All
18.00-19.00 Music Non Stop สากล
19.00-20.00 Bedtime Stories ( R )
20.00-21.00 LIVE SHOCK ( Rerun )
21.00-22.00 เพลงสากล
22.00-23.00 ยิ่งศักดิ์ ออน คุ๊กกิ้ง ( Rerun )
23.00-23.30 กิน เที่ยว เปรี้ยว ซ่า ( Rerun )
23.30-24.00 Tri Goal ( Rerun )

search

search this site the web
search engine by freefind

ฝากไฟล์

YOUR IP