เพื่อการแสดงผลหน้าเว็ป SPVARIETY ที่ถูกต้องท่านควรใช้ IE8 Firefox & Google Chrome

Download Browsing Click Here

This page is optimized for IE8 Firefox & Google Chrome

ศอฉ.สั่งเด็ดขาด ตัดท่อน้ำเลี้ยง ห้ามพวกแม้วถอนเงิน

|ศอฉ.เดินแผนตัดท่อน้ำเลี้ยงนปช. สั่งห้ามครอบครัว "ทักษิณ ชินวัตร" แกนนำนปช., อดีตส.ส.ไทยรักไทย, เพื่อไทย,พลังประชาชน ทำธุรกรรมการเงินตั้งแต่ 1 ก.ย.52-17 พ.ค.53 ขณะที่ "เสธ.แดง" ซึ่งยังนอนอยู่ในห้องไอซียูมีชื่อด้วย...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์อำนวยการร่วมแก้ไขในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ.ได้ประกาศ รายชื่อบุคคลที่ห้ามมิให้กระทำการใดๆหรือสั่งการใดๆเกี่ยวกับการทำธุรกรรม ทางการเงินหรือดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลหรือนิติบุคคลเท่าที่จำ เป็นแก่การรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประเทศและความปลอดภัยของประชาชน โดยศอฉ.ได้อาศัยมาตรา 11วรรคสอง แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548ดังนี้

สำหรับ นิติบุคคล ประกอบด้วย 1.บริษัท ทุนนวัตกรรม จำกัด 2.บริษัท นิวโอ๊ค จำกัด 3.บริษัท บี.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 4.บริษัท ประไหมสุหรี พร้อมเพอร์ตี้ จำกัด 5.บริษัท พี.ที.คอร์ปอเรชั่น จำกัด 6.บริษัท เอส ซี เค เอสเทต จำกัด 7.บริษัท เอส ซี ออฟฟิซ ปาร์ค จำกัด 8.บริษัท เอส ซี ออฟฟิซ พลาซ่า จำกัด 9.บริษัท โอ เอ ไอ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 10.บริษัท โอเอไอ คอนซัลแต้นท์แอนด์แมนเนจเม้นท์ จำกัด 11.บริษัทโอเอไอ แมนเนจเม้นท์ จำกัด 12.บริษัท โอเอไอ ลีสซิ่ง จำกัด 13.บริษัท โอเอไอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

สำหรับบุคคลธรรมดา ประกอบด้วย 14.พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร 15.คุณหญิงพจมาน ชินวัตร หรือดามาพงศ์ หรือ ณ ป้อมเพชร 16.นายพานทองแท้ ชินวัตร 17.น.ส.แพทองธาร ชินวัตร 18. น.ส.พินทองทา ชินวัตร 19.น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 20.นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ 21.นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ 22.นายเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ 23.นางกาญจนาภา หงส์เหิน 24.นายชานนท์ สุวสิน 25.นายสาโรจน์ หงษ์ชูเวช 26.นายเอกราช ช่างเหลา 27.นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ 28.นายการุณ โหสกุล 29.นายนพดล ปัทมะ 30.นายวิชาญ มีนชัยนันทน์ 31.คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 32.นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา 33.นางพิมพา จันทรประสงค์ 34.นายสันติ พร้อมพัฒน์ 35.นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์

36.นายประชา ประสพดี 37.นายไชยา สะสมทรัพย์ 38.นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร 39.นายยงยุทธ ติยะไพรัช 40.นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ 41.นายเจริญ จรรย์โกมล 42.นายสุทิน คลังแสง 43.นายเรืองเดช สุวรรณฝ่าย 44.นายเรืองยุทธ ประสาทสวัสดิ์ศิริ 45.นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ 46.นายสมบุญ ขุนทองไทย 47.นางมยุรี เศวตาศัย 48.นายอุดมเดช รัตนเสถียร 49.นายไพโรจน์ อิสรเสรีพงษ์ 50.นายพายัพ ชินวัตร 51.นายจิระศักดิ์ เตชะทวีกุล 52.น.ส.พนิดา ปัญจาบุตร 53.นางวิยดี สุตะวงศ์ 54.นายเจริญ คัมภีรภาพ 55.นายทัศ เชาวนเสถียร 56.พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก 57.นายสุชน ชาลีเครือ 58.นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล 59.นายอนุสรณ์ ปั้นทอง 60.น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ 61.นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ 62.นายพันเลิศ ใบหยก 63.นายสมหวัง อัสราศี 64.น.ส.จุฬารัตน์ เมนะเศวต 65.นายสมชาย ไพบูลย์ 66.พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร 67.นายสงวน พงษ์มณี 68.น.ส.ชินณิชา ชินวัตร 69.พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์

70.นายไพโรจน์ ตันบรรจง 71.นางอรุณี ชำนาญยา 72.นายวิเชียร ขาวขำ 73.นายพีระพันธ์ พาลุสุข 74.นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ 75.พ.ต.ท.สมชาย เพศประเสริฐ 76.นายพายัพ ปั้นเกตุ 77.นายสุชาติ ลายน้ำเงิน 78.นายนิยม วรปัญญา 79.นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 80.นพ.เหวง โตจิราการ 81.นายวีระ มุสิกพงศ์ 82.นายขวัญชัย สาราคำ 83.นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง 84.นายจรัล ดิษฐาอภิชัย 85.นายนิสิต สินธุไพร 86.นายก่อแก้ว พิกุลทอง 87.นายชินวัตร หาบุญพาด 88.นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไทย 89. นายอดิศร เพียงเกษ

90. นายวรพล พรหมิกบุตร 91.นายสำเริง ประจำเรือ 92 นายวิสา คัญทัพ 93.นายยศวลิต ชูกล่อม 94. นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ 95. นางดารุณี กฤตบุญญาลัย 96.พ.ต.ต.เสงี่ยม สำราญรัตน์ 97. นายวันชนะ เกิดดี 98.นายอารีย์ ไกรนรา 99. นายวรวุฒิ วิชัยดิษฐ์ 100.นายเมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ 101.นายประชัญ หรือ ฌอน บุญประคอง 102. พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี 103. พล.ท.มนัส เปาริก 104 .พล.ท.พฤณฑ์ สุวรรณทัต 105.พล.ต.ท.สล้าง บุนนาค 106 .พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
http://www.thairath.co.th/content/pol/83377

0 ความคิดเห็น:

search

search this site the web
search engine by freefind

ฝากไฟล์

YOUR IP