เพื่อการแสดงผลหน้าเว็ป SPVARIETY ที่ถูกต้องท่านควรใช้ IE8 Firefox & Google Chrome

Download Browsing Click Here

This page is optimized for IE8 Firefox & Google Chrome

ปทุมธานี

|

ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี Pathum Thani

ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวม สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม

จังหวัดปทุมธานี เดิมเป็นถิ่นฐานบ้านเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 300 ปี นับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา คือเมื่อพุทธศักราช 2202 มังนันทมิตรได้กวาดต้อนครอบครัวมอญ เมืองเมาะตะมะ อพยพหนีภัยจากศึกพม่าเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ครอบครัวมอญเหล่านั้นไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคก จากนั้นมาชุมชนสามโคกได้พัฒนาขึ้นมาตามลำดับ ต่อมาแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี ชาวมอญได้อพยพหนีพม่าเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอีกเป็นครั้งที่ 2 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งบ้านเรือนที่สามโคก และครั้งสุดท้ายในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้มีการอพยพชาวมอญครั้งใหญ่จากเมืองเมาะตะมะ เข้าสู่ประเทศไทยเรียกว่า " มอญใหญ่" พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวมอญบางส่วนตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสามโคกอีกเช่นเดียวกัน ฉะนั้นจากชุมชนที่ขนาดเล็ก "บ้านสามโคก" จึงกลายเป็น "เมืองสามโคก" ในกาลต่อมา

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงเอาพระทัยใส่ดูแล ทำนุบำรุงชาวมอญเมืองสามโคกไม่ได้ขาด ครั้งเมื่อเดือน 11 พุทธศักราช 2358 ได้เสด็จประพาสที่เมืองสามโคก และประทับที่พลับพลาริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งซ้ายเยื้องเมืองสามโคก ยังความปลาบปลื้มใจให้แก่ชาวมอญเป็นล้นพ้น จึงได้พากันหลั่งไหลนำดอกบัวขึ้นทูลเกล้าฯถวายราชสักการะอยู่เป็นเนืองนิจ ยังความซาบซึ้งในพระราชหฤทัยเป็นที่ยิ่ง จึงบันดาลพระราชหฤทัยให้พระราชทานนามเมืองสามโคกเสียใหม่ว่า "เมืองประทุมธานี" ซึ่งวันนั้นตรงกับวันที่ 23 สิงหาคม พุทธศักราช 2538 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ชื่อเมืองประทุมธานีจึงได้กำเนิดนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ในปีพุทธศักราช 2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าให้ใช้คำว่า "จังหวัด" แทน"เมือง" และให้เปลี่ยนการเขียนชื่อจังหวัดใหม่จาก "ประทุมธานี" เป็น "ปทุมธานี" ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯให้ยุบจังหวัดธัญบุรีขึ้นกับ จังหวัดปทุมธานี เมื่อ พุทธศักราช 2475

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้พระราชทานนาม เมืองปทุมธานีเป็นต้นมา จังหวัดปทุมธานี ก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับ เป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์มีศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์อื่นๆเป็นของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวปทุมธานีภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง และเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก ตัวเมืองปทุมธานีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯไปทางทิศเหนือประมาณ 46 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 1,565 ตารางกิโลเมตร เเบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองปทุมธานี สามโคก ลาดหลุมเเก้ว ธัญบุรี หนองเสือ คลองหลวง และลำลูกกา

อาณาเขต ปทุมธานี
ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดนครนายก และจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดนนทบุรี

การปกครองแบ่งออกเป็น 7 อำเภอ, 60 ตำบล, และ 529 หมู่บ้าน

อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอคลองหลวง อำเภอธัญบุรี อำเภอหนองเสือ อำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอลำลูกกา อำเภอสามโคก

สัญลักษณ์ประจำ ปทุมธานี

ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกบัวหลวง (Nymphaea lotus)
ต้นไม้ประจำจังหวัด: ปาริชาต (Erythrina variegata)
คำขวัญประจำจังหวัด: ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม
เพลงประจำจังหวัด: เพลงนิราศเมืองปทุม

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ ปทุมธานี
ที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี โทร. 0 2581 6130
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 2581 2121
โรงพยาบาลปทุมธานี โทร. 0 2598 8888
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง โทร. 0 2581 6117 , 0 2581 6789

ปทุมธานี

ข้อมูลจาก จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รูปประกอบจากอินเทอร์เน็ต
Links Web ดีดี

ปทุมธานี แผนที่จังหวัดปทุมธานี - http://www.moohin.com/008/

ปทุมธานี แผนที่จังหวัดปทุมธานี ดรีมเวิลด์ Dream World
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี - http://www.pathumthani.go.th/

ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ศูนย์วิจัยข้าว ปทุมธานี - http://ptt.ricethailand.go.th/

ศูนย์วิจัยข้าว ปทุมธานี
ร้านอาหาร แผนที่จังหวัดปทุมธานี - http://www.oceansmile.com/K/Pratumtani/Pratum1.htm

ปทุมธานี สถานที่ท่องเที่ยว+โรงแรม+ร้านอาหาร แผนที่จังหวัดปทุมธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี - http://www.pathum.go.th/

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี : ข้อมูลทั้วไป - http://www.baanjomyut.com/76province/center/pratumthani/index.html

จังหวัดปทุมธานี : ข้อมูลทั้วไป : ของจังหวัด, ประเทศไทย 76 จังหวัด ...
พัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี - http://cddweb.cdd.go.th/pathumthani/

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี
เทคโนโลยีปทุมธานี (พี-เทค) - http://www.p-tech.ac.th/

130 หมู่ 3, ถนนติวานนท์, อำเภอเมือง, ตำบลบ้านกลาง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์: (02) 979-6720
ปทุมธานี - http://www.tourthai.com/province/pathum_thani/

จังหวัดปทุมธานี ที่พัก การเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว แผนที่ เทศกาลประเพณี รูปภาพ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ -
จังหวัดปทุมธานี - วิกิพีเดีย - http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5

จังหวัดปทุมธานี มีความเป็นถิ่นฐานบ้านเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 300 ปี
ปทุมธานี ที่พัก - http://www.thai-tour.com/thai-tour/Central/Prathumthani/main.htm

ปทุมธานี ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
โรงพยาบาลปทุมธานี - http://www.pth.go.th/

โรงพยาบาลปทุมธานี
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - http://www.tat.or.th/province.asp?prov_id=13

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย : Tourism Authority of Thailand
ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว - http://www.relaxzy.com/province/pathumthani/

จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี - http://www.pathumthani.police.go.th/

ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ยินดีรับใช้พี่น้องประชาชน เหตุด่วนเหตุร้าย โทร 0-2581-6923,0-2581-6663

0 ความคิดเห็น:

search

search this site the web
search engine by freefind

ฝากไฟล์

YOUR IP