เพื่อการแสดงผลหน้าเว็ป SPVARIETY ที่ถูกต้องท่านควรใช้ IE8 Firefox & Google Chrome

Download Browsing Click Here

This page is optimized for IE8 Firefox & Google Chrome

วิธีต่อสายไฟ Port USB

|

วิธีต่อสายไฟ Port USB ด้านหน้า Case


- สีแดง (+) ต่อเข้ากับเมนบอร์ดที่หมุด VCC
- สีขาว (Port -) ต่อเข้ากับเมนบอร์ดที่หมุด DO -
- สีเขียว (Port +) ต่อเข้ากับเมนบอร์ดที่หมุด DO +
- สีดำ (-) ต่อเข้ากับเมนบอร์ดที่หมุด GND

สำหรับ Key ขาเสียบ USB2 แบบเสียบคู่สองสายแพ จะมี 10 ขา ให้อ่านขา 1 จากซ้ายไปขวา บนลงล่าง จะเป็นหมุดต่อสาย ดังนี้
- ขา 1 , 2 เป็นหมุดต่อสาย VCC
- ขา 3 , 4 เป็นหมุดต่อสาย DO -
- ขา 5 , 6 เป็นหมุดต่อสาย DO +
- ขา 7 , 8 เป็นหมุดต่อสาย GND
- ขา 9 เป็นขาว่าง
- ขา 10 เป็นขา NC (ไม่ได้ใช้งาน)

0 ความคิดเห็น:

search

search this site the web
search engine by freefind

ฝากไฟล์

YOUR IP