เพื่อการแสดงผลหน้าเว็ป SPVARIETY ที่ถูกต้องท่านควรใช้ IE8 Firefox & Google Chrome

Download Browsing Click Here

This page is optimized for IE8 Firefox & Google Chrome

ไอซีที แจ้งยกเลิกปิดกั้น 71 เว็บไซต์เสื้อแดง

|

24 เมษายน 2552 อารีย์ จิวรรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักกำกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งจดหมายอีเล็กโทรนิกส์แจ้งผู้ให้บริการ ขอยกเลิกการปิดกั้นเว็บไซต์ที่อาจขัดต่อ พ.ร.ก.การบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงของรัฐบาลแล้ว โดยจดหมายดังกล่าวระบุว่าตามที่ทางกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ไอซีที) โดยกองอำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (กอฉ.) ได้ขอความร่วมมือผู้ให้บริการอินเทอร์เนต ( ISP) และผู้เกี่ยวข้องพิจารณาปิดกั้นชั่วคราว เว็บไซต์URL ที่อาจขัดต่อ พ.ร.ก.การบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงของรัฐบาล ตามที่ กอฉ. หน่วยงานราชการและประชาชนแจ้งกระทรวงไอซีทีมานั้น บัดนี้นายกรัฐมนตรีได้ประกาศยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรง และบ้านเมืองได้เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว จึงขอให้ ISP และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ได้ยกเลิกการปิดกั้น URLWebsite ดังแนบ ให้สามารถดำเนินการได้ตามปกติต่อไปอย่างไรก็ดีในจดหมายยังระบุว่า WISP ควรแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า ยังมีกฏหมายอื่นควบคุม กฏกติกามารยาท จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมที่ลูกค้าควรคำนึงขณะปฏิบัติงานด้วย”ทั้งนี้ ทางกระทรวงไอซีทีจึงขอขอบคุณ ISP และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ หรือพยายามให้ความร่วมมือแล้ว แต่อาจจะติดประเด็นเรื่องธุรกิจของหน่วยงานท่านก็ตาม ทำให้ไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหากประเทศชาติประสบเหตุการณ์ที่ไม่สงบสุขในภายหน้า คงได้มีโอกาสร่วมมือและรับใช้ประเทศชาติต่อไปในจดหมายดังกล่าวยังได้แนบรายชื่อเว็บไซต์ และ URL ที่ขอความร่วมมือให้ยกเลิกการปิดกั้น ซึ่งมีรายการทั้งสิ้น 71 ราย ดังต่อไปนี้1. www.justin.tvnationsiam

2 www.konthai.org

3. www.thaifreenews.com

4. www.thairedshirt-democracy.orgcboxs1.html

5. www.democracytoday.tv

6. www.thaipeoplevoice.org

7. freethais.comupdate_13apr09.php

8. www.wered.net

9. www.redplus.org

10. thaienews.blogspot.com

11. www.prachachonthai.com

12. www.cbnpress.com

13. uddtoday.ning.com

14. www.thaireduk.com

15. www.nocoup.net

16. downmerng.blogspot.com

17. www.jakrapob.net

18. www.truethaksin.com

19. www.chupong.com

20. www.rednon.com

21. www.chupong.org

22. www.serichon.com

23 www.nationsiam.comSpecial

24 www.gmm2008.comindex.php

25. thaksin.wordpress.com

26. thaipresslog.blogspot.com

27. thaiopinions.blogspot.com

28. www.newskythailand.com

29. sites.google.comsiteprachathaiclubHome

30. siamfreedom.blogspot.com

31. www.priority-radio.com

32. www.cbox.ws

33. www3.cbox.wsbox

34. www.no-ip.org

35. mms:ptv.no-ip.orgmvtv_5

36. mms:baygon2.no-ip.orgTPV1

37. mms:baygon2.no-ip.orglivetv

38. mms:chupong.no-ip.orgchupong

39. www.dstation.tv

40. 365boxstv.comtvonline_varietyone-link2.html

41. www.redplusplus.com

42. www.salidausa.com

43. www.redplus.com

44. www.windowscare.in.thindex.php

45. www.norporchorusa.com

46. www.Dstation.tv

47. www.sanamluang.in.th

47. 61.19.241.228 - Cat Telecom Sanamluang_Red
48. 61.19.241.237 - Cat Telecom Sanamluang_info

49. www.rednews.info

50. www.rednews.infolivesanamluang-2.htm

51. democraticthai.com

52. www.badict.2hell.com

54. www.thairedusa.com

55. 365boxs.comtvonline_varietyone.html

56. www.salidausa.com

57. prachachonthai.listen2myradio.com

58. www.nationsiam.com

59. www.chupong-radio.com

60. www.365boxs.comtvonline_varietyone.html

61. www.prachachonthai.net

62. www.chubthaksin.com

63. www.shinawatradio.com

64. www.thairedshirt-democracy.org

65. www.arayachon.org

66. 365boxs.comtvonline_varietyone.html

68. shaowdin.blogspot.com

69. redplusplus.net

70. salidausa.com

71. www.redplusplus.com
ข่าวจาก prachatai.com
ข่าววันที่ 25/4/2552 8:49:07 น.

0 ความคิดเห็น:

search

search this site the web
search engine by freefind

ฝากไฟล์

YOUR IP