เพื่อการแสดงผลหน้าเว็ป SPVARIETY ที่ถูกต้องท่านควรใช้ IE8 Firefox & Google Chrome

Download Browsing Click Here

This page is optimized for IE8 Firefox & Google Chrome

บุรีรัมย์

|

บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ Buri Ram

เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม

บุรีรัมย์ เมืองแห่งความรื่นรมย์ตามความหมายของชื่อเมือง เป็นเมืองแห่งปราสาทหิน ดินแดนแห่งอารยธรรมขอมโบราณ ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ห่างจากกรุงเทพฯโดยทางรถยนต์ประมาณ 410 กิโลเมตร จังหวัดบุรีรัมย์มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 10,321 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 23 อำเภอ คือ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ นางรอง ลำปลายมาศ ประโคนชัย พุทไธสง สตึก กระสัง บ้านกรวด คูเมือง ละหานทราย หนองกี่ ปะคำ นาโพธิ์ หนองหงส์ พลับพลาชัย ห้วยราช โนนสุวรรณ เฉลิมพระเกียรติ ชำนิ โนนดินแดง บ้านกรวด ละหานทราย บ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอแคนดง และอำเภอบ้านด่าน

ในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ ค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี และที่สำคัญที่สุด คือ ปราสาทขอมน้อยใหญ่กว่า 60 แห่ง ซึ่งพบกระจายอยู่ทั่วไป อันแสดงถึงความรุ่งเรืองของบุรีรัมย์มาแต่ครั้งอดีตกาล รวมทั้งได้พบแหล่งโบราณคดีที่สำคัญ คือ เตาเผาภาชนะดินเผาสมัยขอม กำหนดอายุได้ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15-18

หลังจากสมัยของวัฒนธรรมขอมหรือเขมรโบราณแล้ว หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของบุรีรัมย์เริ่มมีขึ้นอีกครั้งตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเป็นเมืองขึ้นของนครราชสีมา และปรากฏชื่อต่อมาในสมัยกรุงธนบุรี ถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยบุรีรัมย์มีฐานะเป็นเมืองๆ หนึ่ง จนถึง พ.ศ. 2476 ได้มีการจัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมิภาคใหม่ จึงได้เปลี่ยนเป็นจังหวัดบุรีรัมย์มาจนถึงปัจจุบันนี้

อาณาเขต บุรีรัมย์

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคาม
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสระแก้วและเทือกเขาพนมมาลัย ซึ่งกั้น
เขตแดนระหว่างไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา

บุรีรัมย์ การปกครองแบ่งออกเป็น 23 อำเภอ 189 ตำบล 2212 หมู่บ้าน

อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอคูเมือง อำเภอกระสัง อำเภอนางรอง อำเภอหนองกี่ อำเภอละหานทราย อำเภอประโคนชัย อำเภอบ้านกรวด อำเภอพุทไธสง อำเภอลำปลายมาศ อำเภอสตึก อำเภอปะคำ อำเภอนาโพธิ์ อำเภอหนองหงส์ อำเภอพลับพลาชัย อำเภอห้วยราช
อำเภอโนนสุวรรณ อำเภอชำนิ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอโนนดินแดง อำเภอบ้านด่าน อำเภอแคนดง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

อุทยาน

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด บุรีรัมย์

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด คือ รูปเทวดารำและปราสาทหิน เทวดารำหมายถึงดินแดนแห่งเทพเจ้าผู้สร้าง ผู้ปราบยุคเข็ญ และผู้ประสาทสุข ท่ารำ หมายถึงความสำราญชื่นชมยินดี ซึ่งตรงกับพยางค์สุดท้ายของชื่อจังหวัด ปราสาทหินคือปราสาทเขาพนมรุ้งซึ่งมีกำแพงล้อมรอบ ภายในท้องพระโรงมีเทวสถาน
ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกฝ้ายคำ (Cochlospermum regium)
ต้นไม้ประจำจังหวัด: กาฬพฤกษ์ (Cassia grandis)
คำขวัญประจำจังหวัด: เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ บุรีรัมย์
ท่าอากาศยานจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 4123
บมจ.การบินไทย โทร. 0 4462 5066-7
ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.0 4461 1957
ไปรษณีย์บุรีรัมย์ โทร.0 4461 1142
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร. 0 4461 1262
ตำรวจทางหลวง โทร.0 4461 1992, 1193
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 4461 1449
สถานีตำรวจจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 4461 1234
สถานีขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 4461 2534

บุรีรัมย์ ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
รูปประกอบจากอินเทอร์เน็ต


บุรีรัมย์ แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์ - http://www.moohin.com/045/

บุรีรัมย์ แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ - http://www.brpoly.ac.th/

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ - http://buriram.doae.go.th/

สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
บุรีรัมย์ ที่พัก ท่องเที่ยว - http://www.thai-tour.com/thai-tour/Northeast/Buriram/main.htm

บุรีรัมย์ ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ปราสาทหินพนมรุ้ง
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ - http://www.buriram.police.go.th/

ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ - http://www.buriram.go.th/

จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ - วิกิพีเดีย - http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C

บุรีรัมย์ เป็นจังหวัดในภาคอีสาน
ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว - http://www.relaxzy.com/province/buriram/

จังหวัดบุรีรัมย์ ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
สาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ - http://www.ssomuang.net/

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์
อสมท.บุรีรัมย์ - http://mcotradio.advancedsms.net/0021/

อสมท.บุรีรัมย์
คลังจังหวัดบุรีรัมย์ - http://klang.cgd.go.th/brm/


คลังจังหวัดบุรีรัมย์


ที่พัก การเดินทาง - http://www.tourthai.com/province/buri_ram/

จังหวัดบุรีรัมย์ ที่พัก การเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว แผนที่ เทศกาลประเพณี รูปภาพ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
Burirum Hospital - http://bureerum-h.moph.go.th/

Burirum Hospital
จังหวัดบุรีรัมย์ Buri Ram - http://www.gotothailand.info/show.php?cid=53

เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - http://www.tat.or.th/province.asp?prov_id=31

บุรีรัมย์ เมืองแห่งความรื่นรมย์ตามความหมายของชื่อเมือง

0 ความคิดเห็น:

search

search this site the web
search engine by freefind

ฝากไฟล์

YOUR IP