เพื่อการแสดงผลหน้าเว็ป SPVARIETY ที่ถูกต้องท่านควรใช้ IE8 Firefox & Google Chrome

Download Browsing Click Here

This page is optimized for IE8 Firefox & Google Chrome

กด F8 ไม่ได้ แต่ต้องการบูตเข้า Safe Mode ใน Windows XP

|

บางครั้งถ้าต้องการบูตเข้าใน Safe Mode ของ Windows XP แต่อาจมีปัญหาต่างๆ เช่น กดปุ่ม F8 ไม่ทัน หรือ ปุ่มบนแป้นพิมพ์เสีย เราสามารถกำหนดให้ Windows บูตเข้าใน Safe Mode ได้ ครับ
1. คลิก Start >Run
2. พิมพ์คำสั่ง msconfig แล้วกด Enter
3. คลิกที่ แท็บ BOOT.INI
4. ที่หัวข้อ Boot Options คลิกให้แสดงเครื่องหมายหน้า
/SAFEBOOT แล้วกด OK

5. Restart เครื่อง ใหม่คราวนี้ จะบูตเข้า Safe Mode ได้ทันที
* หากต้องการให้เครื่องบูตเข้าตามปกติ ก็ให้ทำวิธีเดิม แต่คลิกเครื่องหมายหน้า /SAFEBOOT ออกก่อนครับ *

0 ความคิดเห็น:

search

search this site the web
search engine by freefind

ฝากไฟล์

YOUR IP