เพื่อการแสดงผลหน้าเว็ป SPVARIETY ที่ถูกต้องท่านควรใช้ IE8 Firefox & Google Chrome

Download Browsing Click Here

This page is optimized for IE8 Firefox & Google Chrome

ลูกเล่นเด่นสำหรับ PowerPoint 2003

|

ที่มา เว็บไซต์ไมโครซอฟต์ออฟฟิศออนไลน์

ในขณะที่เรียกใช้งานนำเสนอ
การสำรวจ
หยุดหรือเริ่มต้นงานนำเสนอใหม่อีกครั้งได้ด้วยการกด S หรือ PLUS SIGN (เครื่องหมายบวก)
สิ้นสุดการนำเสนอภาพนิ่งได้ด้วยการกด ESC, CTRL+BREAK, หรือ HYPHEN (เครื่องหมายขีดสั้น)
ไปที่ หมายเลข ภาพนิ่ง ได้ด้วยการกดหมายเลข+ENTER
ไปที่ภาพนิ่งที่ถูกซ่อนไว้ภาพต่อไปได้ด้วยการกด H
ย้อนกลับไปที่ภาพนิ่งภาพแรกได้ด้วยการกด 1+ENTER (หรือกดปุ่มบนเมาส์ทั้งสองปุ่มติดต่อกัน 2 วินาที)

การหยุดชั่วคราว
แสดงผลหน้าจอที่เป็นสีดำ หรือย้อนกลับไปที่การนำเสนอภาพนิ่งจากหน้าจอสีดำได้ด้วยการกด B หรือ PERIOD (เครื่องหมายจุด)
แสดงผลหน้าจอสีขาว หรือย้อนกลับไปที่การนำเสนอภาพนิ่งจากหน้าจอสีขาวได้ด้วยการกด W หรือ COMMA (เครื่องหมายจุลภาค)
การซ้อมการนำเสนอ
ตั้งเวลาใหม่ในขณะที่กำลังซ้อมการนำเสนอได้ด้วยการกด T
ใช้เวลาเดิมในขณะที่ซ้อมการนำเสนอได้ด้วยการกด O
ใช้การคลิกที่เมาส์เพื่อเลื่อนไปข้างหน้าในขณะที่ซ้อมงานนำเสนอได้ด้วยการกด M

การเขียนบันทึกย่อ
ลบบันทึกย่อที่อยู่บนหน้าจอได้ด้วยการกด E
แสดงหรือซ่อนการมาร์กอัปด้วยน้ำหมึกได้ด้วยการกด CTRL+M

การทำงานกับตัวชี้ในระหว่างการนำเสนอภาพนิ่ง
แสดงหรือซ่อนตัวชี้ของลูกศรและแถบเครื่องมือ นำเสนอภาพนิ่ง ได้ด้วยการกด A หรือ =
ซ่อนตัวชี้ และแถบเครื่องมือ นำเสนอภาพนิ่ง ทันทีได้ด้วยการกด CTRL+H
ซ่อนตัวชี้และแถบเครื่องมือ นำเสนอภาพนิ่ง ภายใน 15 วินาทีได้ด้วยการกด CTRL+U
แสดงผลตัวชี้ที่ถูกซ่อนไว้อีกครั้ง และ/หรือเปลี่ยนตัวชี้เป็นปากกาได้ด้วยการกด CTRL+P
แสดงตัวชี้ที่ถูกซ่อนไว้อีกครั้ง และ/หรือเปลี่ยนตัวชี้เป็นลูกศรได้ด้วยการกด CTRL+A

การทำงานกับภาพเคลื่อนไหว
ทำให้ภาพถัดไปเคลื่อนไหว หรือข้ามไปที่ภาพนิ่งภาพถัดไปได้ด้วยการกดปุ่ม N, ENTER, PAGE DOWN, RIGHT ARROW, DOWN ARROW หรือ SPACEBAR (หรือคลิกที่เมาส์)
ทำให้ภาพก่อนหน้านี้เคลื่อนไหว หรือย้อนกลับไปที่ภาพนิ่งก่อนหน้านี้ได้ด้วยการกดปุ่ม P, PAGE UP, LEFT ARROW, UP ARROW หรือ BACKSPACE

การทำงานร่วมกับการเชื่อมโยงหลายมิติ
ไปที่การเชื่อมโยงหลายมิติอันแรกหรืออันถัดไปบนภาพนิ่งได้ด้วยการกด TAB
ไปที่การเชื่อมโยงหลายมิติอันสุดท้ายหรืออันก่อนหน้านี้บนภาพนิ่งได้ด้วยการกด SHIFT+TAB
ทำการ "คลิกที่เมาส์" บนการเชื่อมโยงหลายมิติที่เลือกได้ด้วยการกดปุ่ม ENTER ในขณะที่เลือกการเชื่อมโยงหลายมิติ
ทำการ "คลิกที่เมาส์" บนการเชื่อมโยงหลายมิติที่เลือกได้ด้วยการกดปุ่ม SHIFT+ENTER ในขณะที่เลือกการเชื่อมโยงหลายมิติ

ในขณะที่แก้ไขงานนำเสนอ
แสดงผลเครื่องมือเพิ่มเติม
ดูแถบงานของ Windows ได้ด้วยการกด CTRL+T
แสดงผลกล่องโต้ตอบภาพนิ่งทั้งหมด ได้ด้วยการกด CTRL+S
แสดงผลเมนูวิธีลัดได้ด้วยการกด SHIFT+F10 (หรือคลิกขวาที่เมาส์)
ดูรายชื่อปุ่มวิธีลัดบนแป้นพิมพ์ได้ด้วยการกด F1

การทำงานกับ รูปร่างอัตโนมัติ ในมุมมองปกติ
คัดลอกลักษณะการจัดรูปแบบของรูปร่างที่เลือกไว้ในปัจจุบันได้ด้วยการกด CTRL+SHIFT+C
วางลักษณะการจัดรูปแบบของรูปร่างที่เลือกไว้ในปัจจุบันได้ด้วยการกด CTRL+SHIFT+V
วางเฉพาะการจัดรูปแบบข้อความได้ด้วยการเลือกเฉพาะข้อความที่อยู่ในกล่องข้อความ และกด CTRL+SHIFT+V
ใช้คำสั่ง รูปร่างอัตโนมัติเพิ่มเติม (คลิกปุ่ม รูปร่างอัตโนมัติ บนแถบเครื่องมือ รูปวาด) เพื่อแสดงผลบานหน้าต่างงาน ภาพตัดปะ ที่ ๆ
คุณสามารถค้นหาภาพตัดปะก่อนทำการแทรก
แปลงรูปร่างอัตโนมัติหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างรวดเร็วโดยไม่ทำให้การจัดรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงหายไปได้ด้วยการเลือกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง คลิกปุ่ม วาด (บนแถบเครื่องมือ รูปวาด) ชี้เมาส์ไปที่ เปลี่ยนรูปร่างอัตโนมัติ และคลิกรูปร่างอัตโนมัติแบบใหม่

0 ความคิดเห็น:

search

search this site the web
search engine by freefind

ฝากไฟล์

YOUR IP