เพื่อการแสดงผลหน้าเว็ป SPVARIETY ที่ถูกต้องท่านควรใช้ IE8 Firefox & Google Chrome

Download Browsing Click Here

This page is optimized for IE8 Firefox & Google Chrome

ดาวโรงเรียน..น่ารักมากๆ ( โดยเฉพาะ ..7 รร. สุดท้าย ) ll

|


1

ชื่อเล่น : น้องเอ้ค่ะ,

ชื่อจริง : ภัทรพจี อดุลย์ศักดิ์ศรี

โรงเรียน : สตรีวัดอัปสรสวรรค์

2

ชื่อเล่น : ออมค่ะ,

ชื่อจริง : สริตา เอี่ยมวสันต์

โรงเรียน : สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

3

ชื่อเล่น : ใบปอค่ะ,

ชื่อจริง : ศิณี พงษ์ศิริ

โรงเรียน : เซนต์ฟรัง ซิสซาเวียร์

4

ชื่อเล่น : บุ๊คค่ะ, เบสค่ะ

ชื่อจริง : ณัชชารีย์ กิจวิริยะ,ณิชชารีย์ กิจวิริยะ

โรงเรียน : เตรียมอุดมศึกษา

5

ชื่อเล่น : น้องบูมค่ะ,

ชื่อจริง : สิริกร ประเสริฐสิทธิกุล

โรงเรียน : อัสสัมชัญศึกษา

6

ชื่อเล่น : บัวจ้า,

ชื่อจริง : อาภาภัทร กัญจนพฤกษ์

โรงเรียน : เตรียมอุดมศึกษา

7

ชื่อเล่น : ดั๊กกี้ค่ะ,

ชื่อจริง : ศรัณย์พร วิสุทธิธาดา

โรงเรียน : International School of Bangkok

8

ชื่อเล่น : เอินค่ะ,

ชื่อจริง : ณัฐชยา ไกรฤกษ์

โรงเรียน : มาเเตร์เอดีวิทยาลัย

9

ชื่อเล่น : ฟ้าค่ะ,

ชื่อจริง : ดุลยา พิณเมืองงาม

โรงเรียน : เตรียมอุดมศึกษา

10

ชื่อเล่น : น้องบีค่ะ,

ชื่อจริง : วนิดา พรนำโชคชัย

โรงเรียน : ซางตาครู้สคอนเเวนต์

11

ชื่อเล่น : จุ๊ค่ะ,

ชื่อจริง : จุฑามาศ ปลั่งสุชน

โรงเรียน : ฐานปัญญา

12

ชื่อเล่น : นนค่ะ,

ชื่อจริง : เเพรอร สุดเเสวง

โรงเรียน : วัฒนาวิทยาลัย

13

ชื่อเล่น : จีนค่ะ,

ชื่อจริง : เกล้าเเก้ว สินเทพดล

โรงเรียน : มัธยมวัดนายโรง อินเตอร์

14

ชื่อเล่น : มายด์ค่ะ,

ชื่อจริง : ณภศศิ สุรวรรณ

โรงเรียน : เตรียมอุดมศึกษา

15

ชื่อเล่น : น้องพลายจ๋าค่ะ,

ชื่อจริง : สิรีธร อมรรัตน์กุล

โรงเรียน : วัฒนาวิทยาลัย

16

ชื่อเล่น : เเท๊ปค่ะ,

ชื่อจริง : สุทิชา ภาษีผล

โรงเรียน : ประภามนตรี 2

17

ชื่อเล่น : เเพทตี้ค่ะ,

ชื่อจริง : อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา

โรงเรียน : Convent of the Infant Jesus

18

ชื่อเล่น : กรุ๊ปค่ะ,

ชื่อจริง : ภัทราพรรณ โชติธรรมวัฒนา

โรงเรียน : หอวัง

19

ชื่อเล่น : น้ำค่ะ,

ชื่อจริง : ชลนที อักษรสิงห์ชัย

โรงเรียน : พระหฤทัยคอนเวนต์

20

ชื่อเล่น : น้องมดค่ะ,

ชื่อจริง : คุณัชญา ชัยรัตน์

โรงเรียน : โยธินบูรณะ ( English Program )

21

ชื่อเล่น : น้อง Party ค่ะ,

ชื่อจริง : ลัคนาพร เดชะพหุล

โรงเรียน : อัสสัมชัญศึกษา

22

ชื่อเล่น : น้องฟางค่ะ,

ชื่อจริง : ธันนต์ธรญ์ นีระสิงห์

โรงเรียน : วัฒนาวิทยาลัย

23

ชื่อเล่น : น้องเฟย์ค่ะ,

ชื่อจริง : พรปวัณ์ นีระสิงห์

โรงเรียน : วัฒนาวิทยาลัย

24

ชื่อเล่น : น้องอิ๊งค์ค่ะ,

ชื่อจริง : วรันธร เปานิล

โรงเรียน : สาธิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

25

ชื่อเล่น : น้องเเจมค่ะ,

ชื่อจริง : ชลธร ปรัชญารุ่งโรจน์

โรงเรียน : เขมะสิริอนุสสรณ์

26

ชื่อเล่น : น้องเเป๋มค่ะ,

ชื่อจริง : นพิน พุทธารี

โรงเรียน : สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

27

ชื่อเล่น : น้องมิ้นต์ค่ะ,

ชื่อจริง : ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง

โรงเรียน : เเม่พระฟาติมา

28

ชื่อเล่น : น้องเเนนค่ะ,

ชื่อจริง : ภิญญาดา จันทร์เเจ่มจรูญ

โรงเรียน : สารสาสน์วิเทศบางบอน

29

ชื่อเล่น : พลอย ค่ะ,

ชื่อจริง : อรพินท์ นาคสมบูรณ์

โรงเรียน : สายน้ำผึ้ง

30

ชื่อเล่น : กัส ค่ะ,

ชื่อจริง : โฟกัส จีระกุล

โรงเรียน : เบญจมราชาลัยฯ

31

ชื่อเล่น : เเก้วค่ะ,

ชื่อจริง : จริญญา ศิริมงคลสกุล

โรงเรียน : Trinity International School

32

ชื่อเล่น : หวาย !! ค่ะ,

ชื่อจริง : ปัญญริสา เทียรประสิทธิ์

โรงเรียน : ISR (International School of the Regents)

33

ชื่อเล่น : น้องหนูนาค่ะ,

ชื่อจริง : หนึ่งธิดา โสภณ

โรงเรียน : สตรีวิทยา

34

ชื่อเล่น : น้องเเพรวค่ะ,

ชื่อจริง : ธันยทิพย์ วัลยะเสวี

โรงเรียน : สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

35

ชื่อเล่น : น้องนิ้งค่ะ,

ชื่อจริง : กัญญาวีร์ ศรศักดากร

โรงเรียน : สตรีวิทยา

36

ชื่อเล่น : น้องมีนค่ะ,

ชื่อจริง : มีนาพร วงศ์โฆษวรรณ

โรงเรียน : สารสาสน์วิเทศศึกษา

37

ชื่อเล่น : ยูริค่ะ,

ชื่อจริง : อารียา สุนพิชัย

โรงเรียน : อัสสัมชัญศึกษา

38

ชื่อเล่น : น้องเเพร์ค่ะ,

ชื่อจริง : พิมพิศา จิราธิวัฒน์

โรงเรียน : สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

39

ชื่อเล่น : น้องแนนซี่ /เพื่อนเรยกว่าตุ๊ดซี่

ชื่อจริง : อัปปรีย์ษรา บรรลัยกัลย์

โรงเรียน : เปิ๊ปพิศดาล / เจ้าทรง

40

ชื่อเล่น : น้องไข่หงส์/น้องแซมเปิ้ล

ชื่อจริง : มาดแมน ยิ่งเจริญ/ครูต้วย แซ่หวาย

โรงเรียน : ผู้บำบัดสภาพทางจิต

41

ชื่อเล่น : น้องเพชรซี่

ชื่อจริง : เพชรเรื่องแสง ประกายยิบตา

โรงเรียน : ใต้สะพาน แถวหาดใหญ่ใน

42

ชื่อเล่น : น้องไรเฟิร์ลค่ะ

ชื่อจริง : อัณฑะ ย่อมเยาว์

โรงเรียน : หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

43

ชื่อเล่น : น้องมดค่ะ (เชื่อเหมาะมาก น้องมด)

ชื่อจริง : พรหมจรรย์ ยืนอยู่ทน

โรงเรียน : อนุบาลใส่ถั่ว

44

ชื่อเล่น :น้องOzzy ค่ะ

ชื่อจริง : ชินณวงค์ นาคบัตซบ

โรงเรียน : ว่าวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

45

ชื่อเล่น : น้องสไควเออร์

ชื่อจริง : อนิจจา บูญยังเกิด

โรงเรียน : ทำใจวิทยาคาร
0 ความคิดเห็น:

search

search this site the web
search engine by freefind

ฝากไฟล์

YOUR IP