เพื่อการแสดงผลหน้าเว็ป SPVARIETY ที่ถูกต้องท่านควรใช้ IE8 Firefox & Google Chrome

Download Browsing Click Here

This page is optimized for IE8 Firefox & Google Chrome

ปัตตานี

|


ปัตตานี จังหวัดปัตตานี Pattani

บูดูสะอาด หาดทรายสวย รวยน้ำตก นกเขาดี ลูกหยีอร่อย หอยแครงสด

ปัตตานี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต้ติดกับทะเลจีนใต้ หรืออ่าวไทย มีพื้นที่ประมาณ 1,940.356 ตารางกิโลเมตร
มีแม่น้ำที่สำคัญ 2 สาย คือ แม่น้ำตานี และ แม่น้ำสายบุรี ในอดีต จังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากเคยมีฐานะเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรลังกาสุกะซึ่งเป็นรัฐอิสระของชาวไทยพุทธ ในพุทธศตวรรษที่ 7 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รัฐกลันตัน กับรัฐตรังกานูในมาเลเซีย ปัจจุบันยังมีซากเมืองเก่าของปัตตานีในยุคนั้นปรากฏให้เห็นที่อำเภอยะรังในปัจจุบัน และจากการที่มีพื้นที่เป็นป่าเขา และมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลเป็นระยะทางยาวประมาณ 170 กิโลเมตร จึงเป็นเมืองท่าที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางการปกครอง การค้า และวัฒนธรรม มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวหลายด้าน ทั้งด้านธรรมชาติ โบราณสถานทางประวัติศาสตร์และด้านประเพณีวัฒนธรรม

ปัตตานี แบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปัตตานี ยะรัง หนองจิก โคกโพธิ์ ยะหริ่ง ปะนาเระ มายอ สายบุรี กะพ้อ ไม้แก่น ทุ่งยางแดง และแม่ลาน

อาณาเขต ปัตตานี

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา

อุทยาน

อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

ตราประจำจังหวัด: ปืนใหญ่นางพญาตานี
ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกชบา (Hibiscus sp.)
ต้นไม้ประจำจังหวัด: ตะเคียนทอง (Hopes odorata)
คำขวัญประจำจังหวัด: บูดูสะอาด หาดสวย รวยน้ำตก นกเขาดี ลูกหยีอร่อย หอยแครงสด

ปัตตานี ข้อมูลจาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยศาลากลางจังหวัดปัตตานี - http://www.pattani.go.th/

ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
ปัตตานี แผนที่จังหวัดปัตตานี - http://www.moohin.com/074/

ปัตตานีแบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปัตตานี ยะรัง หนองจิก โคกโพธิ์ ....
สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี - http://www.sasuk12.com/pattani/

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
ปัตตานี - FM 91.00 MHz - http://radiosms.freei.co.th/mcot0053/home.php

อสมท. ปัตตานี - FM 91.00 MHz ฟังวิทยุออนไลน์ ดูดีเจจัดรายการออนไลน์.
จังหวัดปัตตานี ข้อมูลทั้วไป - http://www.baanjomyut.com/76province/south/pattani/index.html

พระยาปัตตานีเป็นปืนคู่บ้านคู่เมือง ของปัตตานีมาแต่โบราณ จึงใช้เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี - http://www.pntsc.com/

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี - http://www.piacec.moe.go.th/html/index.php

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ฝีมือเลิศ ประเสริฐน้ำใจ วินัยเคร่งครัด มัธยัสถ์และซื่อตรง
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี - http://school.obec.go.th/anubalpattani/

โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ถนนมะกรูด ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 073-349440
ปัตตานี ทูเดย์ - http://www.pattanitoday.com/

ขอเชิญเพื่อน ๆ ชาวปัตตานี มาเป็นส่วนหนึ่งของ ปัตตานี ทูเดย์.คอม ด้วยการส่งข่าวสาร
วิทยาลัยประมงปัตตานี Pattani Fisheries College - http://www.pfcollege.com/

วิทยาลัยประมงปัตตานี Pattani Fisheries College สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง-เกษตร
รพ.ปัตตานี - http://www.pattanihos.com/

รพ.ปัตตานี
สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี - http://www.ptani.ago.go.th/

สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี
ปัตตานี ที่พัก ท่องเที่ยว - http://www.thai-tour.com/thai-tour/South/Pattani/main.htm

ปัตตานี ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
จังหวัดปัตตานี - วิกิพีเดีย - http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5

จังหวัดปัตตานี - วิกิพีเดีย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - http://www.tat.or.th/province.asp?prov_id=94

ปัตตานี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต้ติดกับทะเลจีนใต้ หรือ อ่าวไทยท่องเที่ยว ปัตตานี - http://www.tourthai.com/province/pattani/index_t.shtml

ประเทศไทย : ท่องเที่ยว : ปัตตานี
ศูนย์วิจัยข้าว ปัตตานี - http://ptn.ricethailand.go.th/

ศูนย์วิจัยข้าว ปัตตานี
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดปัตตานี - http://www.pdtc.net/

ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดปัตตานี -
ปัตตานี - http://travel.sanook.com/south/pattani/index.php

ปัตตานี อยู่ห่างจากกรุงเทพ ฯ ๑,๐๕๕ กิโลเมตร ตั้งอยู่ติดกับอ่าวไทย มีเนื้อที่ ๒,๑๐๙ ตารางกิโลเมตร
ประกันสังคมปัตตานี - http://www.sso.go.th/content.php?content_id=301&menu_id=1

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี. Pattani Provincial Social Security Office

0 ความคิดเห็น:

search

search this site the web
search engine by freefind

ฝากไฟล์

YOUR IP