เพื่อการแสดงผลหน้าเว็ป SPVARIETY ที่ถูกต้องท่านควรใช้ IE8 Firefox & Google Chrome

Download Browsing Click Here

This page is optimized for IE8 Firefox & Google Chrome

ฉลาดล้ำโลก 20 มี.ค. 2551

|Tags : Beyond Tomorrow ฉลาดล้ำโลก
20 มี.ค. 2551 - เจาะความลับหุ่นยนต์อาซิโม่, โปรแกรมแปลภาษาอักษรแบรลล์, เวต้า ดิจิตัล, รถบัสที่ไม่ต้องใช้คนขับ, ลิฟท์ซึ่งเคลื่อนที่ด้วยแรงดูด, การผ่าตัดโดยไม่เสียเลือด

0 ความคิดเห็น:

search

search this site the web
search engine by freefind

ฝากไฟล์

YOUR IP