เพื่อการแสดงผลหน้าเว็ป SPVARIETY ที่ถูกต้องท่านควรใช้ IE8 Firefox & Google Chrome

Download Browsing Click Here

This page is optimized for IE8 Firefox & Google Chrome

ในหลวง ตรัสภูมิใจได้กินข้าวไทย - ต้องตระหนักรักษาไว้

|ในหลวงตรัสภูมิใจได้กินข้าวไทย - ต้องตระหนักรักษาไว้ (กรุงเทพธุรกิจ)

ในหลวง ขอบใจกระทรวงวิทย์ฯ ถวายสิทธิบัตร ตรัสภูมิใจได้กินข้าวไทย คนไทยหนักใจมานาน หวั่นจะต้องกินข้าวฝรั่ง เพราะสิทธิบัตรฝรั่ง

เมื่อเวลา 17.40 น. วันที่ 24 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงอุทิศกำลังพระวรกายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวไทย และกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับสิทธิบัตรยีน ที่ควบคุมความหอมในข้าว โอกาสนี้ ทรงมีพระราชดำรัสกับคณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

"ขอขอบใจทุกท่านที่นำสิทธิบัตรนี้ ซึ่งถือเป็นการประกันว่า ข้าวไทยเป็นของไทยแท้ ซึ่งคนหนักใจว่าเรากินข้าวไทยมานานแล้วจะกลายเป็นต้องไปกินข้าวฝรั่ง เพราะว่าสิทธิบัตรนี้เป็นของฝรั่ง แต่ว่าสิทธิบัตรที่ได้นี้จะเป็นหลักประกันว่าเรากินข้าวไทย และจะได้กินข้าวไทยต่อไป ฉะนั้นการที่มีสิทธิบัตรนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ และก็หวังว่าทุกคนจะรักษาความเป็นไทยไว้ ด้วยการกินข้าวไทย ไม่ต้องกินข้าวฝรั่ง ขอขอบใจทุกคนที่ได้จัดการเกี่ยวข้องกับเรื่องประกันนี้ สำหรับในนามของคนไทยทั้งหลายที่มีความภูมิใจที่ได้กินข้าวไทย ขอขอบใจทุกคนที่ทำงานเพื่อการนี้ ขอให้ท่านได้ช่วยกันทำให้เราสามารถสืบของไทย แล้วก็กินข้าวไทยแท้ไม่ใช่ต้องไปกินข้าวฝรั่ง เชื่อว่าการกินข้าวไทยนี้ทำให้คนไทยมีความภูมิใจในความเป็นไทย ก็ขอขอบใจทุกท่านที่ทำงานเพื่อการนี้ต่อไป และได้เป็นคนไทยต่อไป"

สำหรับเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านหน้าของเหรียญ เป็นพระสาทิสลักษณ์ในหลวง และรวงข้าว ด้านหลังเหรียญสดุดีเป็นตัวเลขไทย 80 พรรษา และรวงข้าวโอบ พร้อมคำประกาศพระเกียรติคุณ ประดิษฐ์จากทองคำบริสุทธิ์ร้อยละ 96.5 น้ำหนักรวม 29 บาท ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9.9 เซนติเมตรขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
กรุงเทพธุรกิจ

0 ความคิดเห็น:

search

search this site the web
search engine by freefind

ฝากไฟล์

YOUR IP