เพื่อการแสดงผลหน้าเว็ป SPVARIETY ที่ถูกต้องท่านควรใช้ IE8 Firefox & Google Chrome

Download Browsing Click Here

This page is optimized for IE8 Firefox & Google Chrome

รับมืออย่างไร ? ...เมื่อพฤติกรรมการซื้อเปลี่ยน (1)

|


อย่างที่ดิฉันและนักการตลาดทั่วไปได้ทราบกันเป็นอย่างดีก็คือ พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน

ได้มีการเปลี่ยนแปลงไม่เว้นแต่ละวัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยรอบข้างที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ตราบใดที่เกมการตลาดไม่หยุดนิ่งและโลกไม่หยุดหมุน ดิฉันคิดว่าพฤติกรรมของลูกค้าย่อมไม่สามารถหยุดอยู่กับที่ได้

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคมีผลต่อธุรกิจอย่างไร ? เชื่อว่าผู้ประกอบการต้องการคำตอบนี้อย่างแน่นอน เพราะยอดขายที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงย่อมหมายถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า จะทราบได้อย่างไรว่าลูกค้าเปลี่ยนแปลง และปัจจัยหลักที่ทำให้เขาเปลี่ยนใจนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร และต้องรับมือกับเรื่องดังกล่าวอย่างไร ดิฉันมีคำตอบค่ะ

-ปริมาณการซื้อ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของลูกค้าไม่ว่าจะซื้อมากขึ้นหรือน้อยลง ล้วนแต่มีปัจจัยรอบข้างเข้ามา สนับสนุนเสมอ ตัวอย่างเช่น ในช่วงที่ลูกค้าต้องรับภาระเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้น ในขณะที่รายได้ยังคงเท่าเดิม นั่นหมายความว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ต่างๆ ต้องควบคุมการบริโภคของตนเองมากขึ้น เช่น ก่อนหน้าที่เคยซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทุกเดือนอาจต้องซื้อน้อยลง หรืองดซื้อแล้วเปิดตู้ค้นหาเสื้อผ้าที่เก็บไว้กลับมาใส่อีกครั้ง นั่นหมายความว่าธุรกิจเครื่องแต่งกายต้องได้รับผลกระทบต่อปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการซื้ออย่างแน่นอน

ธุรกิจอื่นๆ ก็เช่นเดียวกัน หากลูกค้าซื้อน้อยลงก็ต้องปรับตัวในหลายๆ ด้าน ผู้ประกอบการจะต้องมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น อย่างน้อยก็ต้องมีแผนเพื่อรองรับผลกระทบดังกล่าว อาจเป็นไปได้ที่บางธุรกิจจะต้องผลิตสินค้าเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจซื้อมากยิ่งขึ้น เช่น ก่อนหน้าที่ผลิตสินค้าราคาแพง เมื่อลูกค้ามีเงินซื้อน้อยลงก็ต้องคิดต่อไปว่าสินค้าราคาประหยัดจะช่วยให้ธุรกิจนั้นมียอดขายเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหน หรือแม้แต่การนำเอากลยุทธ์การตลาดในรูปแบบต่าง ๆ เข้ามากระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจซื้อมากขึ้น

-สถานที่ซื้อ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนั้นได้ให้ความสำคัญเรื่อง สถานที่เป็นอย่างมาก จากข้อมูลการวิจัยพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของลูกค้าในภูมิภาคต่างๆ ที่ดิฉันได้ลงภาคสนามก่อนหน้านี้ สรุปได้ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับทำเลการเลือกซื้อสินค้า โดยให้ความสำคัญกับเรื่องความสะดวกสบายเป็นหลัก

หากนำเอาข้อมูลดังกล่าวมาปรับใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ดิฉันคิดว่าผู้ประกอบการจะต้องปรับแผนการขายกันบ้างแล้ว โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาน้ำมันขึ้นๆ ลงๆ แต่ต้นทุนการเดินทางเพิ่มขึ้น ลูกค้าส่วนใหญ่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทำเลซื้อสินค้ามากขึ้น เช่น ก่อนหน้าที่มีความสุขกับการไปรับประทานอาหารนอกบ้านและเดินช็อปในห้างสรรพสินค้า ลูกค้าส่วนใหญ่อาจลดความถี่ลง แล้วหันมารับประทานอาหารที่บ้าน และซื้อสินค้าจากร้านค้าในชุมชนหรือร้านสะดวกซื้อที่อยู่ใกล้บ้านแทนการเดินทางไปยังศูนย์การค้า เป็นต้น

เพื่อให้การทำงานนั้นสอดคล้องกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนของลูกค้า ดิฉันคิดว่า ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญกับการจัดจำหน่ายสินค้าและสถานที่ขายให้มากขึ้น ก่อนหน้านี้ดิฉันเคยเห็นผลิตภัณฑ์บางอย่างได้เน้นการเข้าถึงลูกค้าในชุมชน หรือแม้แต่การคืบคลานของศูนย์การค้าข้ามชาติที่ได้เดินทัพเข้าสู่ลูกค้าในทำเลชานเมืองและชุมชนต่างๆ แม้ผู้ค้าปลีกจะไม่เห็นด้วยแต่ดิฉันเชื่อว่าเป็นกลยุทธ์ที่ปรับเพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของลูกค้าที่น่าจะได้ผล และเชื่อว่าผู้ประกอบการทั่วไปก็สามารถใช้วิธีการดังกล่าวบุกเข้าถึงความต้องการของลูกค้าที่เริ่มเปลี่ยนแปลง เพื่อรักษายอดขายไว้อย่างเหนียวแน่น

ตอนหน้ามาติดตามอ่านกันต่อว่าเมื่อลูกค้าเริ่มหันมาใส่ใจกับตัวเอง และต้องการสินค้าที่มีความเฉพาะตัวมากขึ้น พฤติกรรมการซื้อจะมีผลต่อการผลิตของสินค้าแบรนด์ต่างๆ อย่างไร แล้วพบกันค่ะ !

ประชาชาติธุรกิจ โดย ผศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์

เรื่องหุ้น เงิน น่ารู้ http://learningforex-non.blogspot.com/2008/06/forex-learn-trading-article.html

0 ความคิดเห็น:

search

search this site the web
search engine by freefind

ฝากไฟล์

YOUR IP