เพื่อการแสดงผลหน้าเว็ป SPVARIETY ที่ถูกต้องท่านควรใช้ IE8 Firefox & Google Chrome

Download Browsing Click Here

This page is optimized for IE8 Firefox & Google Chrome

เหตุใดต้องรู้ใจและเข้าใจลูกค้า

|


เหตุใดต้องรู้ใจและเข้าใจลูกค้า
เชื่อว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการรู้ลึกและรู้จริง เกี่ยวกับพฤติกรรมด้านต่างๆ ของลูกค้า

แต่จะมีสักกี่คนที่รู้จริงและอีกกี่คนที่เข้าใจความต้องการของลูกค้ากลุ่ม เป้าหมายที่แท้จริง ดิฉันเชื่อว่าปัจจุบันยังมีนักการตลาดอีก จำนวนไม่น้อยที่ยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค (consumer behavior) ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการมุ่งเน้นเฉพาะเรื่องอื่นๆ จนหลงลืมไปว่ากิจกรรมบางอย่างที่ทำออกไปอาจไม่ตรงกับความต้องการลูกค้า ผลที่ตามมาก็คือความล้มเหลวในการทำงาน

ดิฉันคิดว่าคนที่รู้จริงและมีข้อมูลด้านความต้องการ รวมทั้งพฤติกรรมต่างๆ ของลูกค้า ก็ไม่ควรหยุดอยู่กับที่ เนื่องจากพฤติกรรมของลูกค้านั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่วนคนที่รู้บ้างไม่รู้บ้างหรือไม่มีความต่อเนื่องในการติดตามข้อมูลลูกค้า ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้ว เพราะพฤติกรรมของลูกค้านั้นเป็นเข็มทิศที่ชี้ให้เห็นช่องทางของความสำเร็จ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่บ่งบอกถึงการแสดงออกของลูกค้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้สินค้ารวมทั้งการตัดสินใจซื้อ

มาดูกันต่อว่าการศึกษาถึงพฤติกรรมต่างๆ ของลูกค้านั้นจะมีประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไร และเพราะเหตุใดจึงต้องหันมาสนใจลูกค้าให้มากกว่าเดิม

- การตัดสินใจซื้อ หากนักการตลาดสามารถล่วงรู้ได้ว่าลูกค้าต้องการบริโภคสินค้าที่มีลักษณะอย่างไร สีสันอะไร ดีไซน์แบบไหน หรือแม้แต่ต้องการซื้อที่ไหน ฯลฯ พฤติกรรมการบริโภคทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักการตลาดเข้าใจเรื่องอิทธิพลที่ช่วยในการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

หากแบรนด์ใดก็ตามมีข้อมูลดีๆ อย่างนี้ ลองคิดดูสิคะว่า จะเป็นผลดีต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไร ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่คิดค้นกันขึ้นมา หากตรงกับพฤติกรรมการซื้อและความต้องการของลูกค้า โอกาสในการสร้างรายได้ย่อมเกิดขึ้นแน่นอน ในทางตรงกันข้าม หากลงมือผลิตอย่างไร้ทิศทาง โอกาสในการขายอาจไม่ดีอย่างที่คิด

- พัฒนาการตลาด การศึกษาและเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของ ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายจะเป็นหนทางที่ดีในการพัฒนาการทำงานของฝ่ายการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการและสร้างความน่าสนใจให้กับลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้าในแต่ละท้องถิ่นซึ่งมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันและการบริโภคที่แตกต่างกัน ผู้ประกอบการจะต้องใช้เกมการตลาดให้เหมาะสมและตรงใจลูกค้า

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ มีผู้ประกอบการจำนวนมากที่ผลิตสินค้าและบริการขึ้นมาแล้วขายไม่ออก เนื่องจากทำงานอย่าง ไร้ทิศทาง ดิฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องมองหาข้อมูลด้านพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ อย่าลืมนะคะว่า การผลิตสินค้าให้กับลูกค้าแต่ละกลุ่มนั้น จะต้องทราบเป็นอย่างดีว่า วัยรุ่นมีเทรนด์การบริโภคแบบไหน กลุ่มคนทำงานชอบกินและดื่มที่ไหน หรือแม้แต่กลุ่มที่มีกำลังซื้อแตกต่างกันจะต้องตอบสนองอย่างไรเพื่อให้พึงพอใจสูงสุด ฯลฯ

- กำหนดกลยุทธ์การตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภคมีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด โดยเฉพาะธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูงซึ่งจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์การตลาดมาสร้างความได้เปรียบ การมีข้อมูลของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอยู่ในมือย่อมทำให้ธุรกิจมีเป้าหมายที่ชัดเจน ยิ่งขึ้น เช่น ทำให้ทราบว่ากลยุทธ์การทำงานลักษณะใดจะโดนใจลูกค้าสุดๆ เรื่องนี้สำคัญมากเลยนะคะ เพราะธุรกิจใหญ่น้อยในบ้านเรามีทั้งที่เติบโตแบบก้าวกระโดดและล้มลงอย่างไม่เป็นท่า สาเหตุหนึ่งมาจากการกำหนดกลยุทธ์การตลาดทั้งสิ้น

เมื่อเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว ว่าพฤติกรรม ของลูกค้านั้นมีประโยชน์ต่อส่วนแบ่งทางการตลาด รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเรื่องการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้มากน้อย แค่ไหน ดิฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องเจาะ ข้อมูลใหม่ๆ ของลูกค้ามาใช้ประโยชน์ เพื่อจะทำให้การตลาดนั้นมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ลงมือได้แล้วค่ะ !

ที่มาประชาชาติธุรกิจ โดย ผศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์

เรื่องหุ้น เงิน น่ารู้ http://learningforex-non.blogspot.com/2008/06/forex-learn-trading-article.html

0 ความคิดเห็น:

search

search this site the web
search engine by freefind

ฝากไฟล์

YOUR IP