เพื่อการแสดงผลหน้าเว็ป SPVARIETY ที่ถูกต้องท่านควรใช้ IE8 Firefox & Google Chrome

Download Browsing Click Here

This page is optimized for IE8 Firefox & Google Chrome

นครศรีธรรมราช

|


นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat

เราชาวนคร อยู่เมืองพระมั่นอยู่ในสัจจะศีลธรรม กอรปกรรมดี มีมานะ พากเพียรไม่เบียดเบียนทำอันตรายผู้ใด

เมืองคนดี นครศรีธรรมราช เป็นเมืองที่มีเสน่ห์น่าไปเยือนมากเมืองหนึ่งนอกจากจะมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และสวยงาม เช่นเขาหลวง หรือชุมชนพัฒนาตัวอย่างที่บ้านคีรีวง ที่เมืองนครฯก็ยังเป็นแหล่งศิลปะวัฒนธรรม ทั้งหนังตะลุง โนรา ที่แฝงไว้ด้วยคติธรรม และเป็นเมืองพุทธในแดนใต้ ดังมีพระมหาธาตุวรมหาวิหาร มรดกทางวัฒนธรรมที่เมืองนครมีอยู่ในปัจจุบันนั้นได้รับการสะสมมาจากประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 1800 ปี
“ตามพรลิงค์” คือแคว้นที่เคยตั้งอยู่ที่ เมืองนครศรีธรรมราช ปัจจุบัน ได้รับการบันทึกอยู่ในเอกสารมิลินทปัญหาของอินเดียตั้งแต่ พุทธศตวรรษที่ 5 และเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่พ่อค้าจากอินเดีย จีน ตะวันออกกลาง ด้วยเป็นเมืองท่าที่สำคัญ ตั้งอยู่บนคาบสมุทรที่กั้นน่านน้ำทั้งสองด้าน จึงเหมาะที่จะเป็นเส้นทางแลกเปลี่ยนสินค้าจากทั้งสองฝั่งสมุทร และประกอบกับมีอ่าวที่เป็นท่าจอดเรือได้ พร้อมกันนั้นศาสนาพราหมณ์ก็ได้แพร่เข้ามาด้วย พบหลักฐานมากในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11-14

ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 14-16 อาณาจักรศรีวิชัยที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองครหิ ไชยา มีอำนาจปกครองเหนือดินแดนแถบคาบสมุทร พุทธศาสนานิกายมหายานจึงได้แพร่เข้ามาที่แคว้นตามพรลิงค์ด้วย

เมื่อเข้าสู่พุทธศตวรรษที่ 17-18 แคว้นตามพรลิงค์รุ่งเรืองสูงสุด ผู้ครองแคว้นตั้งตนเป็นกษัตริย์ทรงนามพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช พร้อมกันนั้นได้สถาปนาราชวงศ์ปทุมวงศ์ และแผ่อิทธิพลรวมทั้งพุทธศาสนาไปยังเมืองต่างๆในภาคใต้ จนเป็นที่ยอมรับว่านครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยนั้น

นครศรีธรรมราช หรือ นครอันเป็นสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม รุ่งเรืองอยู่ประมาณร้อยกว่าปี และเสื่อมลงเมื่อยกทัพไปตีเมืองลังกา และโจรชวาถือโอกาสเข้าปล้นเมืองถึง 3 ครั้งประกอบกับเกิดไข้ห่าระบาด จึงเป็นเหตุให้บ้านเมืองถูกทิ้งร้าง จนกระทั่งสมัยอยุธยา ผู้คนเริ่มกลับมาตั้งบ้านเมืองใหม่อีกครั้ง และ นครศรีธรรมราช ได้กลายมาเป็นหัวเมืองฝ่ายใต้ของราชอาณาจักรอยุธยา

ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในช่วงรัชกาลที่ 5 ได้มีการแก้ไขการปกครองหัวเมืองปักษ์ใต้ใหม่ นครศรีธรรมราช ได้เปลี่ยนฐานะเป็นมณฑลนครศรีธรรมราช ในปี พ.ศ. 2439 จนกระทั่ง พ.ศ. 2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงได้ยุบมณฑลนครศรีธรรมราชและเปลี่ยนมาเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน

นครศรีธรรมราช การปกครองแบ่งออกเป็น 23อำเภอ-กิ่งอำเภอ 165 ตำบล 1428 หมู่บ้าน

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอพรหมคีรี อำเภอลานสกา อำเภอฉวาง อำเภอพิปูน อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอชะอวด อำเภอท่าศาลา อำเภอทุ่งสง อำเภอนาบอน อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอปากพนัง อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอสิชล อำเภอขนอม อำเภอหัวไทร อำเภอบางขัน อำเภอถ้ำพรรณรา อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอพระพรหม อำเภอนบพิตำ อำเภอช้างกลาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

สถานที่ท่องเที่ยว นครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ศาลหลักเมือง สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์'๘๔ หรือทุ่งท่าลาด เก๋งจีนวัดแจ้ง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช กำแพงเมืองเก่า เจดีย์ยักษ์ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ อนุสาวรีย์ไทย หอพระพุทธสิหิงค์ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด วัดสวนหลวง สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดชายนา จวนออกญาเสนาภิมุข หอพระอิศวร หอพระนารายณ์ เสาชิงช้า อนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช ศาลาโดหก หรือ ศาลาประดู่หก สระล้างดาบศรีปราชญ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช อุทยานแห่งชาติเขาหลวง น้ำตกกะโรม หมู่บ้านคีรีวง น้ำตกสอยดาว น้ำตกวังไม้ปัก น้ำตกพรหมโลก น้ำตกอ้ายเขียว เรือนรับรองเมืองนคร วัดเขาขุนพนม บ้านปลายอวน อุทยานแห่งชาติเขานัน นํ้าตกสุนันทา นํ้าตกกรุงนาง นํ้าตกคลองปาว หาดทรายแก้ว หาดสระบัว หาดซันไรซ์ โบราณคดีวัดโมคลาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เขาพลายดำ หาดหินงาม หาดปิติ น้ำตกสี่ขีด แหล่งโบราณคดีเขาคา อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด น้ำตกหน่อตง ถ้ำเขาพับผ้า ถ้ำสวนปราง น้ำตกภูริน ถ้ำโครำ วัดแม่เจ้าอยู่หัว ต้นไทรศักดิ์สิทธิ์ ศูนย์ศิลปาชีพเนินธัมมัง ศาลเจ้าทวดปากเชียร วัดเขาแก้ววิเชียร จุดชมวิวบนเขาพระบาท น้ำตกกรุงชิง ล่องแก่งคลองกลาย ถ้ำหงส์ น้ำตกยอดเหลือง น้ำตกท่าแพ น้ำตกสวนอาย น้ำตกสวนขัน วัดถ้ำทองพรรณรา อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ อ่าวขนอม หาดในเพรา หาดหน้าด่าน หาดในเปร็ด อ่าวท้องหยี่ ถ้ำเขาวังทอง วัดกระดังงา วัดธาตุธาราม วัดเจดีย์หลวง โรงไฟฟ้าขนอม - โรงแยกก๊าซขนอม พิพิธภัณท์เฉลิมพระเกียรติเพื่อการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ชายทะเลปากพนังและแหลมตะลุมพุก บ้านรังนก วัดนันทาราม ศิลาจารึกเขาช่องคอย เขารามโรม อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง ถ้ำตลอด พระโพธิสัตว์กวนอิม น้ำตกกระแนะ น้ำตกคลองจัง จุดชมวิวเขาเหมน พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ศาลหลักเมือง พระพุทธสิหิงค์ ท้าวขัตตุคาม-รามเทพ (ท้าวจตุคาม รามเทพ) หอพระอิศวร หอพระนารายณ์ หอพระสูง อุทยานแห่งชาติเขาหลวง อุทยานแห่งชาติเขานัน อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด อุทยานแห่งชาติหาดขนอม และหมู่เกาะทะเลใต้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองกะทูน

เทศกาลงานประเพณี นครศรีธรรมราช

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ
ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ
ประเพณีชักพระ
เทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนครศรีธรรมราช

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก นครศรีธรรมราช

เครื่องถมนคร
เครื่องทองเหลือง

รูปประกอบจากอินเทอร์เน็ต


วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช - http://www.ns-polytechnic.ac.th/

ยินดีต้อนรับสู่ วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช FM 104.50 MHz - http://radiosms.freei.co.th/mcot0046/home.php

อสมท. นครศรีธรรมราช FM 104.50 MHz ฟังวิทยุออนไลน์ ดูดีเจจัดรายการออนไลน์.
ตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช - http://www.nakhonsipolice.go.th/

ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช - http://www.nvc.ac.th/

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
นครศรีธรรมราช ท่องเที่ยว - http://www.nakhon.org

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บนครศรีธรรมราช ::.All about Nakhon Si Thammarat
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช - http://www.nstru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
น้ำตกกรุงชิง - http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9510000115873

หนานฝนแสนห่า ตระการตา "น้ำตกกรุงชิง"
อบจ.นครศรีธรรมราช - http://www.nakhonsi.go.th/

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhonsithammarat Provincial
นครศรีธรรมราช - http://www.tourthai.com/province/nakhon_si_thammarat/

จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่พัก การเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว แผนที่ เทศกาลประเพณี รูปภาพ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ.

นครศรีธรรมราช ที่พัก http://www.thai-tour.com/thai-tour/south/nakornsrithammarach/main.htm

นครศรีธรรมราช ที่พัก ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย - http://www.pccnst.ac.th/

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
นครทูเดย์.คอม - http://www.nakhontoday.com/

เว็บไซต์วาไรตี้เชิงข่าวสาร อันดับ 1 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ฟังเพลงเพื่อชีวิตออนไลน์
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - http://www.tat.or.th/province.asp?prov_id=80

เมืองคนดีนครศรีธรรมราชเป็นเมืองที่มีเสน่ห์น่าไปเยือนมากเมืองหนึ่งนอกจากจะมีป่า ไม้ที่อุดมสมบูรณ์
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช - http://www.nakhoncity.org/

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช sanook - http://travel.sanook.com/south/nakornsritamarat/index.php

นครศรีธรรมราช เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของภาคใต้ มีประวัติความเป็นมาที่ยิ่งใหญ่กว่าเมืองใด ๆ

Links Web ดีดี


สร้อยนะโม สร้อยเงิน และสร้อยสามกษัตริย์
ตัวหนังตะลุง
ผลิตภัณท์ย่านลิเภา
ผ้ายกเมืองนคร

อาณาเขต นครศรีธรรมราช

ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และอ่าวไทย
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดพัทลุง สงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับชายทะเลฝั่งอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดตรัง และกระบี่

นครศรีธรรมราช ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

1 ความคิดเห็น:

Danu กล่าวว่า...

มีอีกเวบนึงน้าเป็นเวบ ฟังวิทยุออนไลน์

search

search this site the web
search engine by freefind

ฝากไฟล์

YOUR IP