เพื่อการแสดงผลหน้าเว็ป SPVARIETY ที่ถูกต้องท่านควรใช้ IE8 Firefox & Google Chrome

Download Browsing Click Here

This page is optimized for IE8 Firefox & Google Chrome

นราธิวาส

|


นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส Narathiwat

ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน

แต่เดิม บ้านบางนรา หรือ มะนาลอ เป็นเพียงหมู่บ้านหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางนราใกล้กับทะเล ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) บ้านบางนราถูกจัดอยู่ในเขตปกครองของเมืองสายบุรี ครั้นต่อมาเมื่อปัตตานีได้รับการยกฐานะเป็นมณฑล บ้านบางนราจึงย้ายมาสังกัดเมืองระแงะที่อยู่ในมณฑลปัตตานี กระทั่งปี พ.ศ. 2449 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) บ้านบางนราได้เจริญเป็นชุมชนใหญ่ มีการค้าทั้งทางบกและทะเลคึกคักมาก จึงได้ย้ายที่ว่าการจากเมืองระแงะมาตั้งที่บ้านมะนาลอ และพ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เสด็จพระราชดำเนินมาถึงบางนรา และได้พระราชทานชื่อ “นราธิวาส” แปลว่า “ที่อยู่ของคนดี”

ปัจจุบันเป็นจังหวัดหนึ่งในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ในโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (IMT-GT Growth Triangle Development Project) มีศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเมืองชายแดนอยู่ที่อำเภอสุไหงโกลก ที่ชาวมาเลเซีย และสิงคโปร์มาเที่ยวพักผ่อนและซื้อสินค้ารวมทั้งเป็นพื้นที่ที่มีการถ่ายเทวัฒนธรรมรวมทั้งสินค้านำเข้า ส่งออกซึ่งกันและกัน

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีภาษายาวีเป็นภาษาพูดและภาษาเขียนที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน ภาษายาวีมีต้นกำเนิดจากภาษามาลายูซึ่งเป็นภาษาพูดและนำสระและพยัญชนะจากภาษาอาหรับมาใช้ประกอบกัน

จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ทั้งหมด 4,475.43 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของแหลมมลายู ทิศเหนือจดจังหวัดปัตตานีและอ่าวไทย ทิศตะวันตกจดจังหวัดยะลา ทิศตะวันออกจดอ่าวไทยและประเทศมาเลเซีย และทิศใต้จดรัฐกลันตันของประเทศมาเลเซีย สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นป่าและภูเขาประมาณ 2/3 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่ติดกับบริเวณอ่าวไทยซึ่งเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ 4 สาย คือ แม่น้ำสายบุรี แม่น้ำบางนรา แม่น้ำตากใบ และแม่น้ำสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น มีเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน ช่วงที่ฝนตกมากที่สุด คือ ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม

นราธิวาส การปกครองแบ่งออกเป็น 13 อำเภอ 77 ตำบล 551 หมู่บ้าน

อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอตากใบ อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ อำเภอระแงะ อำเภอรือเสาะ อำเภอศรีสาคร อำเภอแว้ง อำเภอสุคิริน อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงปาดี อำเภอจะแนะ อำเภอเจาะไอร้อง

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกบานบุรีเหลือง (Odontadenia macrantha)
ต้นไม้ประจำจังหวัด: ตะเคียนชันตาแมว (Neobalanocarpus heimii)
คำขวัญประจำจังหวัด: ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา ปาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง ลองกองหอมหวาน

แหล่งท่องเที่ยว นราธิวาส

อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง
อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป
อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี
พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕
ศาลเจ้าแม่กวนอิม

นราธิวาส ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
รูปประกอบจากอินเทอร์เน็ต

นราธิวาส แผนที่จังหวัดนราธิวาส - http://www.moohin.com/075/

นราธิวาส แผนที่จังหวัดนราธิวาส
สำนักงานศาลากลางจังหวัดนราธิวาส - http://www.pocnara.go.th/

สำนักงานจังหวัดศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ - http://www.pnu.ac.th/

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โรงเรียนนราธิวาส - http://www.nts.ac.th/

โรงเรียนนราธิวาส
ศาลจังหวัดนราธิวาส - http://www.judiciary.go.th/nrtc/

ศาลจังหวัดนราธิวาส
นราธิวาส - FM 96.00 MHz - http://radiosms.freei.co.th/mcot0051/home.php

อสมท. นราธิวาส - FM 96.00 MHz ฟังวิทยุออนไลน์ ดูดีเจจัดรายการออนไลน์
เกษตรจังหวัดนราธิวาส - http://narathiwat.doae.go.th/

สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส - http://www.narathiwat.police.go.th/

ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส -:- Narathiwat Provincial Police
จังหวัดนราธิวาส - http://www.narathiwat.go.th/

จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส - วิกิพีเดีย - http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA

จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - http://www.tat.or.th/province.asp?prov_id=96

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้พระราชทานชื่อ “นราธิวาส” แปลว่า “ที่อยู่ของคนดี”
ท่องเที่ยว : นราธิวาส - http://www.tourthai.com/province/narathiwat/index_t.shtml

การบินไทยมีเที่ยวบินไปจังหวัดนราธิวาสทุกวัน
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ - http://www.narahospital.com/

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส - http://www.naracoop.com/

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ให้บริการเรื่องสหกรณ์.
ประมงจังหวัดนราธิวาส - http://www.fisheries.go.th/fpo-naratiwas/

บริเวณศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 โทรศัพท์ : 073-532052 โทรสาร 073-532053

0 ความคิดเห็น:

search

search this site the web
search engine by freefind

ฝากไฟล์

YOUR IP